Week van de Alfabetisering

Het aantal laaggeletterden groeit nog steeds. We willen deze groei stoppen. Via scholing kunnen laaggeletterden weer meedoen in de samenleving en groei, geluk en gezondheid realiseren. Haak aan, help mee!

Tijd voor taal

Ieder jaar in de week rond Wereldalfabetiseringsdag op 8 september, roept Stichting Lezen & Schrijven heel Nederland op om activiteiten te organiseren rond taal en scholing. Via de duizenden evenementen maken buurtgenoten, vrijwilligers, scholen, kinderen, opa’s, oma’s, bedrijven en organisaties meer mensen bewust van de noodzaak om mensen bij te scholen. Kijk voor een overzicht van de activiteiten op de site van Week van de Alfabetisering.