Zoeken
Laat de tekst voorlezen met 
		
		ReadSpeaker

Over de stichting

Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Per 1 januari 2014 heeft Marja van Bijsterveldt, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de voorzittershamer overgenomen. De Prinses blijft als erevoorzitter nauw betrokken bij de missie van Stichting Lezen & Schrijven.

De stichting heeft als doel het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op korte en lange termijn.

Lezen en schrijven is een basisrecht voor iedereen. Het zijn randvoorwaarden om actief deel te kunnen nemen aan onze hedendaagse maatschappij.

Om iedereen volwaardig te kunnen laten deelnemen aan onze maatschappij, spreekt de stichting individuen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties aan op hun verantwoordelijkheden. Hiernaast biedt de stichting concrete oplossingen.

De stichting doet dit door laaggeletterdheid op de (politieke) agenda te houden, door constant via de media aandacht voor het probleem te vragen, organisaties in de praktijk te helpen en door op te treden als kenniscentrum op het gebied van laaggeletterdheid.