Zoeken
Laat de tekst voorlezen met 
		
		ReadSpeaker

Over de stichting

Stichting Lezen & Schrijven gelooft dat heel Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je je kans op een gezond en gelukkig leven. Wie verdient dat niet? De stichting heeft feiten en cijfers paraat. En we maken laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek. We werken aan het voorkomen ervan. Maar vooral organiseren onze partners en tienduizenden vrijwilligers taalscholing voor zoveel mogelijk mensen.

Speerpunten

De stichting heeft vier belangrijke speerpunten:

  1. We verzamelen kennis rondom het probleem van laaggeletterdheid.
  2. We bieden iedereen die niet goed kan lezen of schrijven, om wat voor reden dan ook, een tweede kans om het alsnog te leren.
  3. We werken actief aan het voorkomen van laaggeletterdheid door onder andere (voor)lezen te stimuleren bij kinderen en ouders.
  4. We proberen zoveel mogelijk mensen er van bewust te maken dat 1 op de 9 Nederlanders laaggeletterd is. Daar moet iets aan gedaan worden!

Hier lees je meer over onze werkwijze.


Geschiedenis

Stichting Lezen & Schrijven is op 27 mei 2004 opgericht door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Het fenomeen laaggeletterdheid was toen in Nederland niet of nauwelijks bekend en komt voor bij meer dan 10% van de volwassen bevolking. Als maatschappelijk probleem stond het toen nauwelijks op de kaart. De Stichting en haar vele partners zijn aan de slag gegaan om het taboe rond het onderwerp te doorbreken en het probleem aan te pakken. Dat begon in 2004 met 14 grondleggers, inmiddels gaat het om meer dan dan 900 samenwerkingspartners. In 2014 werd oud-minister Marja van Bijsterveldt voorzitter van de stichting. Prinses Laurentien blijft betrokken bij de stichting als ere-voorzitter.