Zoeken
Laat de tekst voorlezen met 
		
		ReadSpeaker

Over de stichting

Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om laaggeletterdheid te helpen voorkomen en verminderen. De stichting doet dit door het onderwerp publiekelijk te bespreken, concrete projecten te starten en de krachten te bundelen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het herkennen en erkennen van het probleem – bij laaggeletterden, binnen hun omgeving en in de samenleving – speelt hierbij een belangrijke rol. De focus van de stichting ligt tegenwoordig op een combinatie van agenderen en organiseren van taalscholing.

Hoe werkt Stichting Lezen & Schrijven?

Stichting Lezen & Schrijven wil iedereen die iets kan doen, helpen bij zijn of haar eigen aanpak van laaggeletterdheid. Wij bieden concrete oplossingen aan bedrijven, gezondheidsorganisaties en overheidsinstanties om aan de slag te gaan met het verminderen van laaggeletterdheid in hun omgeving. De stichting werkt samen met honderden partners en daar komen er steeds meer bij. De effecten van ons werk worden onderzocht door Maastricht University.

Stichting Lezen & Schrijven zoekt laaggeletterden op. Deze staan doorgaans niet te trappelen om te praten over de moeite die zij hebben met lezen en schrijven. Om hen te bereiken moeten we dan ook inventief zijn. Daarbij richten we ons ook op de directe omgeving van deze mensen omdat we weten dat zij in de praktijk vaak de aanzet geven om actie te ondernemen. Veel organisaties en individuen stellen kosteloos diensten en middelen (zoals catering, locaties, adviestrajecten, onderzoek, reclamemogelijkheden et cetera) ter beschikking. Enkele voorbeelden.

Week van de Alfabetisering

Het is inmiddels een traditie geworden waar vele –dit jaar bijna 4.000- organisaties aan deelnemen: De Week van de Alfabetisering. Organisaties, groot en klein, organiseren in die week activiteiten die ervoor zorgen dat hun achterban stilstaat bij laaggeletterdheid. Door het bespreekbaar te maken, wordt veel gewonnen: lezen en schrijven, het begint met praten!

Nieuwjaarsbijeenkomst

In januari nodigen we tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst onze (potentiële) partners uit: met deze mensen en organisaties die in het ecosysteem zitten van laaggeletterden, trappen we het jaar af. Werkgevers, maatschappelijke instellingen, scholen, gezondheidsinstellingen, overheden, prominenten, taalambassadeurs: zij kunnen en willen ons helpen bij het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid. Een bijeenkomst waar nieuwe contacten worden gelegd en vervolgafspraken worden gemaakt.

BP Nederland

BP Nederland is een van de grondleggers van de stichting. Op vele manieren heeft zij bijgedragen aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Recentelijk nog door de bezoekers van haar 300 pompstations te informeren over het herkennen van laaggeletterdheid.

PriceWaterhouseCoopers

Om de aanpak van laaggeletterdheid te steunen, doneert PWC jaarlijks maar liefst 2.000 uur werk om-niet aan de stichting. De expertise van deze gerenommeerde accountancy firma maakt het mede mogelijk om feiten en cijfers over laaggeletterdheid compleet en actueel te houden.

De Efteling

Sinds 2013 werken attractiepark de Efteling en de stichting jaarlijks 4 weken samen. Aangezien 1 op de 9 mensen moeite heeft met lezen en schrijven, kan het niet anders dat onder de vele duizenden bezoekers van Efteling ook veel laaggeletterden zijn. De Efteling wordt immers door een dwarsdoorsnede van de samenleving bezocht, verschillende generaties genieten van de attracties. Verhalen en sprookjes zitten in het DNA van het park en dat biedt een mooi aanknopingspunt om bezoekers –spelenderwijs- te wijzen op de kracht en pracht van de verhalen, die je kunt ervaren als je kunt lezen. Wij zijn blij dat de Efteling dit wil doorgeven, maar ouders evenzeer.

Hans Anders

Dit jaar werkten we voor het eerst samen met Hans Anders. De bekende brillenzaak zorgde ervoor dat bezoekers van de filialen hun oog lieten vallen op het telefoonnummer 0800-023 44 44. Wie dit nummer belt kan rekenen op gratis coaching en advies op het vlak van laaggeletterdheid.

Stichting Lezen & Schrijven is opgericht door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Per 1 januari 2014 heeft Marja van Bijsterveldt, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de voorzittershamer overgenomen. De Prinses blijft als erevoorzitter nauw betrokken bij de missie van Stichting Lezen & Schrijven.