Bondgenootschap Fryslân

Bondgenootschap Fryslân werd in juli 2013 opgericht. Inmiddels heeft het bondgenootschap regio Fryslân ruim 40 bondgenoten. De bondgenoten werken samen, onder leiding van regiomanager Joost Huiskens.

Ontwikkeling eigen model

“In Fryslân ontwikkelden we een eigen model om met minder middelen meer taaltrajecten in de regio aan te kunnen bieden. Dit model is geïnspireerd op Taal voor het Leven. We vormen samen met het Leer Werk Loket, bibliotheken, het ROC, gemeenten en andere publieke en private organisaties een bondgenootschap om laaggeletterdheid in Fryslân aan te pakken. Samen ontwikkelden we een ambitieus actieplan. Het doel is om het aantal laaggeletterden binnen drie jaar met tien procent te verminderen. Onze ambitie realiseren we door al onze krachten te bundelen en vrijwilligers in te zetten als taalcoaches.”

 

Bondgenoten

Provinsje Fryslân, gemeente Súdwest Fryslân, gemeente Smallingerland, gemeente Opsterland, gemeente Ooststellingwerf, gemeente Leeuwarden, gemeente Franekeradeel, Bibliotheek Service Fryslân, Bibliotheken NoordOost Fryslân, Bibliotheken NoordWest Fryslân, Bibliotheek Súd Súdwest Fryslân, Bibliotheken ZuidOost Friesland, Bibliotheek Smallingerland, Bibliotheken Midden-Fryslân, Stichting Makkelijk Lezen, Afuk, Dagnall Taleninstituut, Friesland college, ROC Friese Poort, Taalburo Popkema, Platform kennisontwikkeling Friesland, CINOP, Stichting Lezen, Informatiekrant Breeduit, Kinderboekwinkel de Toverlantaarn, Platform Lesbefoardering Fryslân, Talant, Mee Friesland, Caparis, Empatec, Leger des Heils, Adecco, Stichting Welzijn Middelsee, Medisch Centrum Leeuwarden, Antoniuszorggroep, LC Sneek, GGD Frieslân, Humanitas Smallingerland, Humanitas Sudwest Friesland, Lions Friesland, Lions Bolsward, Lions Wolvega, Rotary Sneek, Pi Leeuwarden