Colofon

Deze website is gefinancierd door de overheid en tot stand gekomen in samenwerking met lokale en landelijke partners. Veel content mag gereproduceerd en gekopieerd worden. Als u dit wilt doen, stellen wij het op prijs wanneer u een kort verzoek indient via communicatie@lezenenschrijven.nl  Dan kunnen wij namelijk controleren dat geen rechthebbende tekort wordt gedaan.

Maart 2015 © Stichting Lezen & Schrijven