In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Daarom zorgt Stichting Lezen en Schrijven ervoor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Door honderden organisaties te ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.

Standplaats: Den Haag

Stichting Lezen  en  Schrijven kent een informele cultuur met gedreven medewerkers die maatschappelijk betrokken zijn. Een open cultuur met ruimte voor ideeën en initiatieven. Op onze “LES-dagen” ontmoet je vier keer per jaar al jouw collega’s, waardoor je goed op de hoogte bent van wat er speelt. En ook in de 6 themagroepen werken we al dan niet digitaal aan kennis- en programmaontwikkeling. In ons werk werken we vanuit onze vijf kernwaarden; verbindend, ondernemend, onafhankelijk, oprecht betrokken en oplossingsgericht.

Als je vindt dat deze functie bij je past, nodigen we jou van harte uit om te solliciteren. Ongeacht je leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft. Werken in diverse teams maakt het werk leuker en zorgt ervoor dat we betere resultaten behalen voor de samenleving!

Wat ga je doen?

Als directiesecretaris ondersteun je de directie bij het implementeren van de strategische koers van Lezen en Schrijven. Dit doe je o.a. door te ondersteunen bij het vertalen van de ontwikkelingen in het werkveld naar de gevolgen voor de thema’s waar we ons op richten. De jaarplancyclus beheers en organiseer je samen met de controller. Je bewaakt de governance rondom lopende programma’s en projecten. Je zorgt ervoor dat op het juiste moment de juiste stukken worden geagendeerd in het MT. Je bent hierin gestructureerd, pro-actief en initiërend en werkt vanuit de strategische koers en het jaarplan van Lezen en Schrijven. Waar nodig trek je interne processen strak om te zorgen dat de stukken van de juiste kwaliteit zijn. Voor de periodieke heidagen met het MT doe je de inhoudelijke voorbereiding samen met de directie. Verder faciliteer je de overleggen van de raad van toezicht. Tot slot voer je voor de landelijk programmamanager het secretariaat voor het grootste programma van Lezen en Schrijven in de aanpak van laaggeletterdheid gemeenten.

Je rapporteert aan de directeur-bestuurder.
Kortom een spin in het web in een uitdagende functie en omgeving.

 • Je ondersteunt, spart en adviseert de directie en het MT. Je bereidt de vergaderingen organisatorisch en inhoudelijk voor en zorgt voor verslaglegging.
 • Je bereidt besprekingen met de raad van toezicht voor, zorgt voor adequate verslaglegging, besluitenlijsten en eventuele nazorg.
 • Je bewaakt en bevordert de uitvoering van het jaarplan en van projecten en besluiten genomen door directie en MT.
 • Je schrijft strategische beleidsdocumenten en presentaties in opdracht van directie en MT en je verzamelt input en onderbouwingen hiervoor. Zo doe je de inhoudelijke voorbereiding van de MT-heidagen.
 • Je bewaakt de voortgang van uitgezette acties en overeengekomen plannen, signaleert knelpunten en stuurt waar nodig bij (op proces).
 • Je voert het secretariaat van het programma voor de aanpak laaggeletterdheid gemeenten, coördineert en toetst in te dienen subsidieaanvragen en verantwoordingen aan financiers en zoekt actief de samenwerking op dit punt met collega’s.

Wie ben jij?

Herken jij jezelf in ons profiel? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!

 • Je hebt academisch denk- en werkniveau (bv. Bestuurskunde)
 • Je hebt organiserend vermogen, je brengt structuur aan, zorgt voor duidelijkheid, stelt kaders, en werkt plan-/projectmatig.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het ondersteunen bij strategie- en beleidsontwikkeling. Ervaring bij de (Rijks/gemeentelijke) overheid is een pré.
 • Je bent in staat om veel informatie te verwerken en te behandelen.
 • Je hebt ervaring met het werken met raden van toezicht.
 • Je hebt affiniteit met thema’s in het publieke en sociale domein, in het bijzonder met laaggeletterdheid.
 • Je bent adviesvaardig met sterke communicatieve en relationele vaardigheden en werkt graag en goed samen.

Wat bieden wij jou?

Naast een afwisselende functie met een mooie missie bieden wij jou:

 • De ruimte om je verder te ontwikkelen middels bijvoorbeeld opleidingen en cursussen;
 • Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, met de mogelijkheid voor een dienstverband van onbepaalde tijd;
 • Een salaris van maximaal € 5.441,- bruto per maand op basis van 40 uur afhankelijk van jouw opleiding en ervaring;
 • 200 verlofuren/25 dagen o.b.v. fulltime op jaar basis met de mogelijkheid om extra verlof te kopen;
 • 8% vakantietoeslag;
 • 6% eindejaarsuitkering;
 • Pensioenregeling, geen verplichte werknemersbijdrage (vrijwillige bijdrage is mogelijk)
 • Je ontvangt een ov-kaart waarmee je 2e klas mag reizen. Wij reizen zo veel mogelijk met het ov om zo duurzaam mogelijk te reizen.

Hoe kun je reageren?

Stuur je cv en motivatiebrief per e-mail naar sollicitatie@lezenenschrijven.nl  onder vermelding van vacaturenummer 023. Solliciteer uiterlijk 28 januari 2022.

De eerste gesprekken vinden plaats op 10 februari 2022 en de 2e gesprekken op 17 februari 2022. We vragen je hier alvast rekening mee te houden.