Word zakelijk partner

De gevolgen van laaggeletterdheid raakt iedereen. Het individu, de overheid, gemeenschappen, maar ook het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen een sleutelrol spelen in het tegengaan, terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid. Dat is belangrijk voor ons als maatschappij, maar ook voor u als werkgever.

Door het probleem binnen het eigen bedrijf aan te pakken, door uw netwerk in te zetten om het taboe op het thema te doorbreken, of door ons financieel en structureel te steunen kunt u bijdragen aan een sterkere maatschappij en een inclusievere werkvloer.  

Aanpak laaggeletterdheid binnen uw organisatie 

Het bedrijfsleven speelt een grote rol in de aanpak van laaggeletterdheid. 65% van de laaggeletterde volwassenen werkt. Dat betekent dat ook binnen uw bedrijf mogelijk werknemers worstelen met taal, rekenen of het omgaan met nieuwe digitale systemen. Werknemersmobiliteit, veiligheid op de werkvloer, efficiëntie en het welzijn van werknemers – op de werkvloer en thuis – zijn voor u belangrijke pijlers. Wij delen onze kennis en ervaring met de aanpak van laaggeletterdheid binnen bedrijven graag met u. 

Financiële steun 

Inclusiviteit en gelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn belangrijke maatschappelijke thema’s . Om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij en op de arbeidsmarkt, moet je beschikken over de nodige basisvaardigheden. Naast het reguliere lesaanbod, kijken wij dus ook naar zaken als het VCA examen. Een noodzakelijk diploma voor veel beroepen, dat in praktijk moeilijk haalbaar blijkt voor mensen met een taalachterstand. In samenwerking met onze partners kijken we naar het hertalen van het examen en naar speciale cursussen die de juiste voorbereiding op het examen bieden, waardoor verdere ontwikkeling binnen handbereik komt voor de meest kwetsbare werknemers.    

Dit soort trajecten kunnen wij alleen ontwikkelen met financiële ondersteuning van private partijen. Meerdere bedrijven hebben zich structureel achter onze missie geschaard. En ook u kunt zich aansluiten. Voor een relatief klein bedrag per jaar, verstrekken wij u een pakket met middelen waarmee u bewustwording omtrent het thema binnen uw organisatie kunt creëren en krijgt u toegang tot een netwerk van bedrijven die aangesloten zijn op het thema. 4 x per jaar organiseren we verdiepende themasessies voor onze aangesloten bedrijfspartners. Wilt u hier meer informatie over of overweegt u een eenmalige financiële bijdrage, neem dan contact met ons op.

"Taal is gewoon een must om aan werk te komen, je werk te kunnen doen en te groeien in je functie. Dat weten werknemers, werkgevers, wij én de Stichting allemaal. Dus doen we er ook samen iets aan."
~ Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt Randstad Groep Nederland

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK