Over Stichting Lezen & Schrijven

Over Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven werd in 2004 opgericht op initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Met de oprichting van Stichting Lezen & Schrijven wilde de prinses zoveel mogelijk partijen verbinden die al actief waren, of zouden moeten zijn, op het gebied van laaggeletterdheid. Want ondanks de schrikbarend hoge aantallen laaggeletterden, werd het destijds niet als serieus maatschappelijk vraagstuk erkend.

Stichting Lezen & Schrijven heeft meer dan 15 jaar ervaring met de aanpak van laaggeletterdheid. We maken laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Door honderden organisaties te ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek.

Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. 

Stichting Lezen & Schrijven heeft vier speerpunten:

  1. Kennis verzamelen en delen over laaggeletterdheid. 
  2. Iedereen die niet goed kan lezen, schrijven of rekenen scholing bieden om dit alsnog te leren.
  3. Actief werken aan het voorkomen van laaggeletterdheid door onder andere (voor)lezen te stimuleren bij kinderen en ouders.
  4. Zo veel mogelijk mensen ervan bewust maken dat 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn. Daar moet iets aan gedaan worden. En daar draagt u met uw Heldere Zaak aan bij!

U leest alles over laaggeletterdheid en onze stichting op www.lezenenschrijven.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK