Taal voor het Leven

Taal voor het Leven, het samenwerkingsprogramma, dat met honderden gemeenten, partners en docenten in heel Nederland zorgt voor scholing voor laaggeletterden. Meer weten?

Slider Stichting Lezen en Schrijven

{project_slideshow}
Taal voor het Leven
{/project_slideshow}

Taal voor het Leven is een project waarbij veel lokale en landelijke organisaties samenwerken om meer laaggeletterden te bereiken en te scholen. Deze scholing is zo veel mogelijk afgestemd op de behoefte van de cursist. Als iemand niet goed leert in een groep, wordt er gezorgd voor persoonlijke les. Als iemand zich vooral wil richten op beter schrijven, dan zal daar de focus op liggen. En als lezen voor de cursist het belangrijkste is, staat dat centraal.

Taalvrijwilligers

Taal voor het Leven werkt niet alleen veel samen met allerlei organisaties, maar ook met vrijwilligers. Taalvrijwilligers noemen wij ze. Iedere Taalvrijwilliger krijgt van ons een gratis training van enkele dagdelen. Tijdens deze training wordt aan vrijwilligers geleerd hoe zij cursisten kunnen begeleiden bij het beter leren lezen en schrijven.

Getrainde taalvrijwilligers kunnen een-op-een met cursisten aan de slag, een groepje in de bibliotheek begeleiden of een docent ondersteunen in een klas. Taal voor het Leven stelt hiervoor gratis lesmaterialen ter beschikking. Meer weten, of gelijk opgeven als vrijwilliger? Ga naar taalvoorhetleven.nl

Instrumenten

Taal voor het Leven ontwikkelt naast lesmaterialen voor cursisten en taalvrijwilligers ook instrumenten voor organisaties om laaggeletterden te kunnen bereiken. Zo is er de Taalmeter, een online instrument dat aan de hand van korte leesopdrachten binnen maximaal 12 minuten een indicatie geeft of iemand laaggeletterd is. Om bijvoorbeeld cliënten te kunnen doorverwijzen naar een passende cursus in de buurt, is de Taalzoeker ontwikkeld.

Resultaten

In 2013 en 2014 zijn door de 480 landelijke en lokale partners, in de 7 regio’s waar Taal voor het Leven actief is, goede resultaten geboekt. Er zijn meer dan 10.000 cursisten bereikt en meer dan 3.000 vrijwilligers getraind. De cursisten boeken taalwinst en zijn sociaal actiever geworden. Ben je benieuwd naar deze resultaten? [[Hier]] vind je de samenvatting.

Geschiedenis

Taal voor het Leven startte in 2012 als proefprogramma in 6 regio’s (IJssel-Vecht/Twente, Amsterdam, Utrecht, Almere/Flevoland, Den Haag/Haaglanden en Rotterdam/Rijnmond). Stichting Lezen & Schrijven voert dit project uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De opdracht van het ministerie van OCW was om te achterhalen hoe meer laaggeletterden op een effectievere en efficiëntere manier naar een hoger taalniveau geholpen kunnen worden. Gebruikmakend van de in Nederland reeds aanwezige expertise en buitenlandse ervaringen, startte in 2012 de voorbereidingen. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK