Actieplan Taalunie voor leesbegrip en leesmotivatie

De Taalunie publiceert een actieplan voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie. Stichting Lezen & Schrijven steunt het plan. Aandacht voor begrijpend lezen en leesmotivatie is essentieel in het voorkomen van laaggeletterdheid.

Taalunie

De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname en ondersteunt het Nederlands in de wereld. De organisatie opereert in een internationaal netwerk. Daarbij verbinden experts op verschillende terreinen partijen met elkaar. Samen versterkt de Taalunie het Nederlands en zorgt de organisatie ervoor dat zoveel mogelijk mensen het Nederlands optimaal kunnen gebruiken. 

Leescoalitie 

De Taalunie onderschrijft de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad en het advies ‘LEES!’  van de Nederlandse Raad voor Cultuur & de Onderwijsraad. De Taalunie roept op om vanuit één visie te werken aan het verhogen van het niveau van begrijpend lezen én de leesmotivatie. Met de Leescoalitie, opgericht om in gezamenlijkheid in Nederland het geletterdheidsniveau te verhogen en de leescultuur te versterken, zijn we deze weg al ingeslagen. Ook vanuit de Leescoalitie steunt Stichting Lezen & Schrijven deze zienswijze. Samen maken we het verschil. 

Lees het plan hier!
 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK