Arise! - een magazine in begrijpelijke taal

Het magazine Arise! 'een magazine dat werkt' inspireert en stimuleert nieuwe Nederlanders om in hun eigen kracht te staan. Het magazine is toegankelijk, informatief en op taalniveau gemaakt voor de doelgroep. Hierdoor is het een bron van praktische informatie voor statushouders, migranten, oud-inburgeraars en iedereen die met deze groep mensen werkt.

Arise is een initiatief van Thalita Arise. Het is een driedelig project bestaande uit: een korte documentaire film, een magazine en een fototentoonstelling (in het Stedelijk Museum Breda). In het project komen rolmodellen aan het woord/in beeld uit verschillende landen. Het betreft nieuwe Nederlanders. Door hun verhaal te vertellen, kunnen ze andere nieuwkomers helpen.

EVA en ik

In het magazine is een artikel over EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie) opgenomen. EVA is een aanpak van Stichting Lezen & Schrijven, die lokale organisaties kunnen inzetten om vrouwen met lage basisvaardigheden te motiveren een opleiding te gaan volgen of (vrijwilligers-)werk te zoeken.

Meer over EVA >

Download het magazine via onderstaande link.

Arise! - een magazine in begrijpelijke taal