Belangrijke documenten overheid voortaan in begrijpelijke taal

Het kabinet gaat belangrijke documenten zoals de begroting – het huishoudboekje van Nederland – voortaan in begrijpelijke taal opschrijven. Een voorstel van D66, ChristenUnie en CDA om belangrijke documenten te ‘vertalen’ naar begrijpelijke taal, werd vrijdag aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Tweede Kamer vindt het belangrijk dat ingewikkelde beslissingen op een begrijpelijke manier uit worden gelegd. ‘We maken het in de politiek vaak heel erg ingewikkeld, terwijl het belangrijk is dat iedereen begrijpt wat er in Den Haag besloten wordt. Of je nu goed kunt lezen en schrijven of niet: het gaat erom dat ingewikkelde beslissingen op een begrijpelijke manier worden uitgelegd’, aldus de initiatiefnemers.

Belangrijke documenten overheid voortaan in begrijpelijke taal

Stichting Lezen & Schrijven is blij met dit initiatief van de Kamer. ‘De plannen en het beleid dat de overheid maakt gaan 17 miljoen mensen aan. Dan moet de overheid er natuurlijk ook voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen haar documenten goed kunnen lezen en begrijpen. Minder jargon, complexe formuleringen en abstracte beleidstaal. We rekenen op de goede wil van de regering en een ruimhartige interpretatie van deze motie. Niet alleen de rijksbegroting in begrijpelijke taal, maar zeker ook die brieven en formulieren waarin burgers rechtstreeks worden aangeschreven. Iedereen heeft recht op begrijpelijke overheidsinformatie’, aldus Geke van Velzen, directeur van Stichting Lezen & Schrijven.

Afgelopen donderdag namen twee taalambassadeurs van Stichting Lezen & Schrijven de eerste Miljoenennota in begrijpelijke taal in ontvangst van D66-voorman Alexander Pechtold. Taalambassadeurs zijn mensen die laaggeletterd waren en nu vanuit eigen ervaring bij publiek en politiek aandacht vragen voor het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

Miljoenennota in begrijpelijke taal >