Bibliotheken Noord Fryslân actief in aanpak laaggeletterdheid

De Bibliotheken Noord Fryslân leveren een belangrijke bijdrage aan de aanpak van laaggeletterdheid. Er zijn twee consulenten basisvaardigheden en een ‘aanjager bedrijven’ actief. Daarnaast organiseert de instelling diverse taalactiviteiten. De resultaten zijn goed: ze kunnen veel laaggeletterden doorverwijzen naar Digi-Taalhuizen die in hun gebouwen zijn gevestigd. “We zijn de spin in het web in de regio. De bibliotheek is hét aanspreekpunt voor laaggeletterdheid”, aldus de consulenten.

Sylvia Laarman en Mariska Hibma zijn beide consulent basisvaardigheden bij Bibliotheken Noord Fryslân met 14 vestigingen. Ze richten zich op het verbeteren van het lezen, schrijven, rekenen en de digitale vaardigheden van mensen. “We hebben een unieke rol binnen de bibliotheek. Als aanjager gaan we actief op zoek naar de doelgroep laaggeletterden. Op strategisch niveau voeren we gesprekken met gemeenten en instanties. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar een andere manier om laaggeletterden te benaderen en voeren we taalprojecten uit”, zegt Sylvia Laarman. Als voorbeeld noemt ze de samenwerking met stichting Roobol voor openbaar basisonderwijs. “Gezamenlijk proberen we ouders te bereiken die laaggeletterd zijn. We instrueren de leerkrachten daarop. Ook leggen we de verbinding met onder andere Humanitas.”

Bibliotheken Noord Fryslân actief in aanpak laaggeletterdheid Consulentes basisvaardigheden

Innovatief

De twee voeren verder het actieprogramma Tel mee met Taal uit. “We brengen laaggeletterde gezinnen in kaart en gaan in gesprek met ouders. Ook brengen we leerkrachten en ouders samen om tafel.” Hun actieve rol werpt z’n vruchten af. “Onze bibliotheek is de plek waar gemeenten en instanties automatisch naartoe gaan als het gaat om laaggeletterdheid. We doen het goed, zijn innovatief bezig en vinden onze rol leuk.” Volgens de twee heeft de bibliotheek een verantwoordelijkheid richting kwetsbare burgers, waaronder laaggeletterden. “Laaggeletterdheid is een complexe materie. Het is noodzakelijk dat meer instanties prioriteit geven aan dit thema, zodat er meer bewustwording en draagvlak voor de aanpak komt.”

Bewustwording

Hun collega Karin van der Gun heeft de functie van aanjager gericht op bedrijven. Mariska Hibma: “De doelgroep NT1 is lastig te vinden. Deze mensen verbergen hun laaggeletterdheid ook uit schaamte. En waar kun je ze het beste opsporen? Bij bedrijven. Karin benadert ondernemingen en probeert bewustwording te kweken. Doel is laaggeletterdheid te herkennen en mensen door te verwijzen naar een Digi-Taalhuis in een van onze bibliotheekvestigingen. Zo kunnen werkgevers hun werknemers de kans bieden zich te ontwikkelen.” Waar de consulenten ook trots op zijn, is de ontwikkeling van een spelletje op de smartphone dat laaggeletterden overhaalt om een cursus lezen en schrijven te gaan volgen. “Wij zijn een van de initiatiefnemers van deze app. Daar verwachten we veel van.”

Contact

De consulenten basisvaardigheden Sylvia Laarman en Mariska Hibma van Bibliotheken Noord Fryslân zijn te bereiken via het e-mailadres basisvaardigheden@bnfrl.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK