Brabantse roc’s: kwalitatief goede trajecten voor laagopgeleiden en laaggeletterden

Wat is de rol van het roc in het lokale taalnetwerk en wat maakt hun aanbod succesvol? De zes Brabantse roc’s het Kellebeek College, ROC Tilburg, ROC De Leijgraaf, het Koning Willem I College, Ster College en ROC ter Aa, lieten de impact van hun taaltrajecten onderzoeken. De onderzoekers, Maurice de Greef (Universiteit Maastricht) en Marlon Poppelaars (Stichting Lezen & Schrijven) keken hierbij ook naar de succesfactoren van een taaltraject. Wat blijkt? Kwaliteit, samenwerking en een brede invalshoek zijn de belangrijkste factoren. In gesprek met Gerard Suijkerbuijk, manager Basiseducatie, NT2 en Vavo bij het Kellebeek College en Maurice de Greef.

"Conclusie: Brabantse educatieafdelingen zorgen samen met partners voor kwalitatief goede trajecten zodat laagopgeleide mensen een kans krijgen in de samenleving."

Participatieladder en succesvolle projecten

Het initiatief voor het onderzoek kwam van de zes roc’s en Stichting Lezen & Schrijven. Doel voor de roc’s was hun aanbod te laten toetsen op kwaliteit en voor de stichting wilde graag meer inzicht in de meerwaarde van de samenwerking. Maurice: “We hebben daarom een impactonderzoek gedaan. Daarmee kan je laten zien dat mensen beter gaan lezen en dat ze stappen maken op de participatieladder. Want taaltrajecten hebben altijd als doel dat mensen meer gaan deelnemen aan de samenleving of naar werk gaan, taal is niet altijd een doel op zich. Maar behalve naar de cijfers, wilden we ook naar enkele taaltrajecten kijken. Wat doe je in zo’n traject, hoe waarborg je kwaliteit, welke partijen zijn erbij betrokken en waarom is het een succes?” Gerard: “Het leuke is dat Maurice hier in 2012 al zo’n onderzoek heeft gedaan. Het is fijn om te zien dat mensen echt vooruit gaan op de participatieladder. Die vooruitgang was bij dit onderzoek nog groter dan in 2012.”

Brede aanpak en beroepskracht

Wat Maurice het meest opvallende resultaat vindt, is dat de samenwerking tussen de roc’s, de andere lokale partners en de stichting goed is. “Maar niet alleen dat, de partners gaan ook steeds meer zien dat zij elkaar echt kunnen aanvullen. Ook wordt duidelijk wat onmisbaar is voor een goed taaltraject. Dat is een brede invalshoek binnen het traject en de betaalde beroepskracht. Dat brede aanbod is dat mensen naast het verbeteren van hun taalvaardigheid ook werken aan hun arbeidsmarktpositie, dat er zowel in groepen als een-op-een wordt gewerkt, dat er coaching in de praktijk is, en dat er aandacht is voor de sociale problematiek van mensen. Kwaliteit staat hierbij steeds centraal. Docent zijn is echt een vak en de vrijwilliger is een prachtige aanvulling.”

Formeel en non-formeel werken samen

Gerard vult aan: “We denken dat we het aanbod laagdrempelig kunnen maken door samen te werken met Taalhuizen en het non-formele aanbod. Soms is de stap naar school een heel grote, dan is bij het Taalhuis een-op-een aan de slag gaan met een vrijwilliger wat makkelijker. We hebben hier in de regio afgesproken dat mensen vanuit het aanbod van het Taalhuis worden doorverwezen naar formeel aanbod van het roc. En wij verwijzen mensen, als ze het maximale resultaat hebben behaald, weer naar het Taalhuis zodat ze met een vrijwilliger kunnen blijven oefenen om het taalniveau te onderhouden. Dat is een unieke samenwerking.”

Samenwerken bij toeleiding

Behalve een breed aanbod binnen het taaltraject is er ook een brede invalshoek nodig voor de toeleiding. Maurice: “Vaak werken meerdere organisaties samen om cursisten te werven. Een mooi voorbeeld is ROC Tilburg. Daar werken twee basisscholen, de ouderkamer en het roc samen om de ouders van de kinderen een traject aan te bieden.” Gerard: “Bij het Kellebeek College is een project onder de loep genomen waarbij de gemeente Breda, de Atea-groep, Talitha Arise en het Kellebeek College gezamenlijk taallessen en workshops aanbieden gericht op participatie. Zoals Maurice al zei is taal inderdaad gereedschap om het doel participeren of werken te bereiken. Het sterke van dit project is dat we mensen konden voorbereiden op hun uiteindelijke doel. Aan welke eisen moet ik voldoen als ik wil gaan werken? En waar moet ik op letten als ik vrijwilligerswerk wil gaan doen? De verschillende trajecten die zijn onderzocht laten ook zien dat er veel diversiteit is en dat de roc’s maatwerk kunnen leveren.”

Kwaliteit

Wat kunnen we nu met dit onderzoek? Maurice: “De roc’s kunnen laten zien dat ze hun doelen bereiken. En ten tweede is er meer inzicht in waarom het lukt. De succesfactoren van de onderzochte trajecten kan je leggen naast andere taaltrajecten om deze te verbeteren of om ze goed op te zetten.” Gerard: “We gaan inderdaad kijken naar wat er al goed gaat en wat we nog beter kunnen doen. Het roc is een duurzame partner met als speerpunt kwaliteit. Ook geografische spreiding is een doel, we moeten het onderwijs dichtbij de mensen brengen om het zo laagdrempelig mogelijk te maken.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderzoek, neem dan contact op met Marlon Poppelaars via marlon@lezenenschrijven.nl.