Gesprekskompas voor herkennen, vinden en bereiken van de laaggeletterde NT1-er 

In de nieuwe aanpak van laaggeletterdheid trekt het kabinet extra geld uit voor het bereiken van laaggeletterden met Nederlands als moedertaal (NT1-ers). Daarom investeerde Stichting Lezen & Schrijven in een onderzoek naar het herkennen, bereiken en activeren van de Nederlandstalige laaggeletterden. Lost Lemon en Muzus voerden het onderzoek uit. Samen met de kennis van Stichting Lezen & Schrijven en 18 organisaties in het veld haalden zij informatie op over wat werkt om deze laaggeletterden te bereiken. Dat onderzoek leidt tot twee nieuwe, praktische tools: gesprekskompassen. De kompassen ondersteunen professionals bij het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

Onderzoek  

De onderzoekers verzamelden kennis over de doelgroep en bestaande initiatieven. Daardoor ontstond tegelijkertijd zicht op wat er in de praktijk nodig is om het bereik van deze doelgroep te vergroten. Het onderzoek bevestigt dat professionals hierin een belangrijke rol spelen. Zij hebben in dit proces handvatten nodig in het herkennen, bespreken en motiveren. De onderzoekers vertaalden opgehaalde inzichten daarom ook direct naar een praktische tool: het gesprekskompas.   

Gesprekskompas 

Het gesprekskompas is bedoeld voor professionals die direct klantcontact hebben. Het kompas ondersteunt bij het bespreekbaar maken van taal in het contact met de doelgroep. Het gesprekskompas beschrijft ook in welke situaties binnen de dienstverlening er aangrijpingspunten ontstaan om over basisvaardigheden te beginnen. Er zijn gesprekskompassen voor de thema’s ‘werk en werkzoekenden’ en ‘schulden en armoede’. De gesprekskompassen zijn zowel fysiek als digitaal beschikbaar. De gesprekskompassen zijn handzame instrumenten om gezamenlijk aan de slag te gaan met de aanpak laaggeletterdheid. Verschillende organisaties testten de afgelopen maanden de gesprekskompassen. Zij zijn enthousiast over het nieuwe materiaal. De gesprekskompassen kunnen gebruikt worden als naslagwerk nadat een organisatie de Presentatie Aanpak Laaggeletterdheid of de workshop 'Bespreken van laaggeletterdheid' gevolgd heeft.  

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK