Gezocht: testers Succes! Rekenen

Succes! is een lesmethode voor volwassenen die beter willen leren lezen en schrijven. In opvolging van deze methode heeft de Universiteit Utrecht in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven ook boekjes voor het verbeteren van rekenvaardigheden ontwikkeld. Voor ieder niveau – instroom, 1F en 2F – zijn nu twee boekjes beschikbaar. We zijn op zoek naar organisaties of vrijwilligers die het interessant en leuk vinden om deze nieuwe methode te testen.

Laaggecijferdheid, waar hebben we het over?
Hoeveel korting krijg ik? Hoeveel rollen behang heb ik nodig? Hoe laat gaat de bus? Van de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, hebben bijna 2,1 miljoen inwoners moeite met rekenen. Dit betekent dat zij moeite hebben met situaties in hun dagelijks leven waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen. Vergelijkbaar met laaggeletterdheid spelen schaamte en onmacht hier een rol.

Testen nieuwe methode Succes! Rekenen
Voor ieder niveau – instroom, 1F en 2F – zijn nu twee boekjes beschikbaar met de volgende titels:
• Klussen in huis
• Wat kost het?
• Slim uitgeven
• Gezond leven
• Koken voor anderen
• Ik heb een afspraak

Het leesniveau van de boekjes is 1F. Aanvullend zijn bijpassende rekenkaarten en ICT-opdrachten ontwikkeld. De rekenkaarten geven extra ondersteuning op specifieke rekenonderwerpen, bijvoorbeeld rekenen met maten of procenten. Voor de periode van november 2016 tot maart 2017 zijn we op zoek naar organisaties of vrijwilligers die de nieuwe methode Succes! Rekenen in de praktijk willen testen. Begin november start de pilot met een rekentraining van twee dagdelen. Tijdens deze training maak je kennis met de methode en met het ondersteunend materiaal voor vrijwilligers. De exacte data, tijden en locatie worden spoedig bekendgemaakt.

We zijn op zoek naar organisaties of vrijwilligers die:
• Affiniteit hebben met rekenen (opleiding of rekendeskundigheid is niet vereist)
• Bereid zijn deel te nemen aan de rekentraining van twee dagdelen in november
• Bereid zijn in de testperiode één of meer deelnemers te begeleiden die beter willen leren rekenen
• Willen deelnemen aan evaluatiemomenten, zowel op locatie als online in de periode november 2016 tot maart 2017. We verwachten dat je actief meedenkt over verbeteringen van het rekenmateriaal en ondersteunend materiaal voor vrijwilligers.

Wilt u meer weten over de pilot? Lees dan de hand-out hieronder. Wilt u deelnemen aan de pilot? Geef u dan op voor de scholing bij Wim Matthijsse, wim@lezenenschrijven.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK