Heel Hallum voor het kind én voor een geletterd dorp

Eén op de 9 ouders is laaggeletterd. Kinderen van deze ouders, hebben een grotere kans om zelf later ook laaggeletterd te worden. Laaggeletterde ouders hebben daarom een steun in de rug nodig bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kinderen. Verschillende instellingen in het Friese dorp Hallum komen in actie. Zo is er een gespreksgroep en een klankbordgroep, er worden voorlichtingsvideo’s gemaakt en er is de hoop dat er een Digi-Taalhuis wordt gevestigd.

In Hallum is begin dit jaar op initiatief van cbs it Fundamint het project ‘Voor jou en je kind!’ gestart, ook wel Hallum voor het kind genoemd. Hiervoor wordt lesmateriaal uit ‘Taal voor Thuis’ gebruikt. Knillis Brouwer is gevraagd als coördinator van dit project. De gepensioneerde schooldirecteur heeft verschillende instellingen benaderd om in een klankbordgroep mee te denken over ouderbetrokkenheid en de aanpak van laaggeletterdheid. Onder andere cbs It Fundamint, obs Op ‘e Dobbe, kinderopvang, kerk, vluchtelingenwerk, doarpsomtinkers, dorpshuis en peuterspeelzaal hebben hier positief op gereageerd. “It takes a whole village to raise a child”, citeert Brouwer. Hij refereert hiermee aan een oud Afrikaans gezegde, waarmee bedoeld wordt dat bij het opvoeden van kinderen alle mensen in hun directe omgeving betrokken zijn. “Al die benaderde organisaties werken mee aan de opvoeding”, aldus Brouwer.

Gespreksgroep

De organisaties zijn gevraagd om ouders en verzorgers uit te nodigen voor een gespreksgroep. Ook zijn er posters en opgavestrookjes in het dorp verspreid met een oproep om te komen praten over opvoeding en taal. Begin dit jaar zijn twee laagdrempelige gespreksgroepen bij mensen thuis gestart. “Na de zomer gaat één van de groepje door. Een gespreksgroep bestaat uit vier deelnemers die moeite hebben met lezen en schrijven en twee getrainde begeleiders uit het dorp. We hopen dat we in de toekomst weer meer mensen te mogen verwelkomen.” De gespreksgroep gebruikt het materiaal ‘Taal voor Thuis’ van Stichting Lezen & Schrijven. Hiermee leren ouders hoe ze de taalvaardigheid van hun kind kunnen stimuleren. Ook leren ze hoe ze hun kind kunnen helpen met onder andere huiswerk en schoolkeuze. Indirect verbeteren de ouders ook hun eigen taalvaardigheid en wordt de ouderbetrokkenheid vergroot. In zo’n groep gaat het om vertrouwen winnen en de wil te ontwikkelen om verder te leren, zodat deelnemers straks bijvoorbeeld brieven kunnen schrijven, boeken kunnen lezen, met de computer om kunnen gaan en de eigen administratie goed kunnen doen.”

Filmpjes

Een klankbordgroep vanuit de verschillende organisaties heeft meegedacht om zoveel mogelijk mensen te gaan benaderen, die willen werken aan hun basisvaardigheden. Hieruit ontstond het idee om filmpjes te maken met scènes met ouder en kind met als thema taal. Begin september zijn tijdens de Taallunch, georganiseerd door de Bibliotheek Noord Fryslân in het kader van de Week van de Alfabetisering, twee filmpjes gelanceerd. Twee andere zijn er nog in de maak onder regie van vrijwilligers uit de toneelvereniging. Ze zullen verspreid worden op social media, in de verwachting zo de doelgroep goed te kunnen bereiken. Brouwer is tevreden over hoe de gespreksgroep functioneert. “De taalvaardigheid van de deelnemers verbetert en hun welzijn ook doordat ze uit het sociale isolement komen. Het is goed om dit in eigen dorp te organiseren, in een vertrouwde omgeving. Zo blijft de drempel laag. Daarom zou het mooi zijn dat we hier ook een Digi-Taalhuis zouden krijgen.”

Meer informatie

Eind dit jaar is Taal voor Thuis beschikbaar onder een nieuwe naam: Voor jou en je kind! Lees hier meer over de naamsverandering: https://www.taalvoorhetleven.nl/nieuws/taal-voor-thuis-wordt-voor-jou-en-je-kind. Neem voor meer informatie over het project in Hallum contact op met aanjager Knillis Brouwer, e-mail terptaal@gmail.com of voor interesse in het lesmateriaal met Corianne Bakker van Stichting Lezen & Schrijven, e-mail coriannebakker@lezenenschrijven.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK