Het Buurt Ontbijt Nieuws: een goed begin van de dag!

Eens per maand organiseren SCHUNCK* bibliotheek Heerlen en coöperatie Heerlen STAND-BY! - een samenwerkingsverband van een aantal zorg- en welzijnsorganisaties - het Buurt Ontbijt Nieuws. Zo kwamen op woensdag 22 januari de buurtbewoners alweer voor de vijfde keer bij elkaar om gezellig samen te ontbijten, geïnformeerd te worden en te lezen.  

Lezen en laaggeletterdheid

De groep, bestaande uit zo’n 15 tot 20 buurtbewoners, kwam samen in buurtpunt The Break in Heerlen. Nadat zij gezamenlijk hadden genoten van het ontbijt, gingen ze in groepjes aan de slag met het doorlezen van de kranten. Berichten die hen aanspraken werden uitgebreid besproken, wat hier en daar zorgde voor een gezonde discussie.  

Naast het samen lezen van de artikelen, wordt bij iedere bijeenkomst ook aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Zo heeft Marja Henssen, werkzaam bij SCHUNCK en Stichting Lezen & Schrijven, bijvoorbeeld een keer uitleg gegeven over de problematiek rondom laaggeletterdheid in Heerlen, is Taalambassadeur Roger Bremen een keer aangeschoven om te vertellen over hoe het was om laaggeletterd te zijn en heeft Taalambassadeur Resie Koetsier haar werk als Taalambassadeur toegelicht. Deze keer stapte Inge Elzer binnen om te vertellen over haar werk als projectleider bij Stichting Lezen & Schrijven. Om vervolgens het woord te geven aan Sandra Paasen, taalvrijwilliger bij het Digitaalhuis SCHUNCK, over haar werkzaamheden. 

Het Buurt Ontbijt Nieuws: een goed begin van de dag!
Het Buurt Ontbijt Nieuws: een goed begin van de dag!

De laagdrempeligheid van buurtcentra 

Op deze manier wordt het onderwerp laaggeletterdheid actief onder de aandacht gebracht, in de hoop het bewustzijn rondom dit onderwerp te vergroten. Dit soort initiatieven bij buurtcentra vormen een laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen en elkaar te helpen.  

En deze insteek blijkt te werken! Want twee deelnemers hebben aangegeven taalvrijwilliger te willen worden. Een van hen is zelfs al getraind en draait inmiddels mee binnen het Digitaalhuis van SCHUNCK. Bovendien gaat hij ondersteuning bieden bij een vergelijkbare taalactiviteit in het Consuminderhuis. Verder heeft aan andere deelnemer aangegeven zijn eigen digitale vaardigheden te willen verbeteren.  

Grote interesse 

Er is kort getwijfeld of het thema laaggeletterdheid niet te zwaarbeladen was om maandelijks de revue te laten passeren, maar de deelnemers bleken telkens zeer geïnteresseerd en het onderwerp begint nu echt ‘te leven’. Zij hebben Roger en Resie dan ook uitgenodigd om vaker aan te sluiten bij het ontbijt. Zo blijkt het Buurt Ontbijt Nieuws niet alleen een goed begin van de dag te zijn, maar ook een succesvol initiatief om de problematiek rondom laaggeletterdheid bij autochtone Heerlernaren onder de aandacht te brengen.  

Kijk voor meer informatie op de website van SCHUNCK* bibliotheek Heerlen of ga naar de Facebookpagina van Buurtpunt The Break.  

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK