Irado wil taalvriendelijkheid op de werkvloer

Bijna 14 procent van de werknemers in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Dit komt neer op ongeveer 1,1 miljoen werknemers. Het gaat hier zowel om hoog- als laagopgeleiden en zowel om mensen met een migratieachtergrond als autochtone medewerkers. Taalproblemen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het werk. Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer werken mensen veiliger, worden er minder fouten gemaakt, gaan de productiviteit en kwaliteit omhoog en is er minder ziekteverzuim. Daarom is het zinvol om te investeren in de taalvaardigheid van medewerkers. Vandaar dat Gemeente Rotterdam, de Leerwerkloketten uit de regio, de Lions en Stichting Lezen & Schrijven hun krachten bundelden. Zij droegen tal van oplossingen aan op dé werkgeversbijeenkomst ‘Taalvriendelijkheid op de werkvloer’. Deze was op dinsdag 16 april bij afvalverwerker Irado in Schiedam.

Feestelijke lancering Boekblik 'Taal met Sterren'

In aanloop naar de lancering vertelde Judith Bokhove, wethouder Taal in Rotterdam, dat gemeenten de komende vijf jaar twee euro per laaggeletterde extra krijgen. Dat terwijl laaggeletterdheid de maatschappij 1,1 miljard kost. De conclusie is simpel, dit is veel te weinig om een trendbreuk te maken. Daarom hoopt Judith Bokhove dat er met de vernieuwde tool ‘Taal met sterren’ meer werkgevers bereikt worden die aan de slag kunnen met laaggeletterdheid en taalvriendelijkheid op de werkvloer. Deze scan in de vorm van een boekblik werd uitgereikt tijdens de bijeenkomst aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. 

Over Taal met Sterren!

'Taal met sterren’ is een instrument voor werkgevers om de taalvriendelijkheid in hun organisatie te testen, inclusief handvatten om deze te verbeteren. Het bestaat uit een blik, in de vorm van een boek, met daarin een aantal kaarten met een recept voor een taalvriendelijkere organisatie. Belangrijke ingrediënten zoals aandacht, herkenning, communicatie en openheid komen uitgebreid aan bod. Hoe taalvriendelijk is uw bedrijf? Wat gaat er goed? Op welk gebied liggen er nog kansen?
De eerste versie van Taal met sterren is door gemeente Rotterdam ontwikkeld en gebruikt. Deze nieuwe versie is samen met Stichting Lezen & Schrijven tot stand gekomen en kan in de toekomst ook buiten Rotterdam ingezet worden.

Ervaringen delen

Mariëtte Hamer nam de mensen mee in haar verhaal over een ‘Leven Lang Ontwikkelen’. “Het moet van praten naar doen”, volgens haar. Leonard Geluk, lid van Economic Board Zuid-Holland, vertelde meer over de stappen die zij met Human Capital willen bereiken om de 80.000 vacatures te kunnen vullen en te voorkomen dat de arbeidsmarkt op slot raakt. “Investeer in zelfvertrouwen, medewerkers denken al snel dat ze dom zijn en start met aandacht voor diversiteit en acceptatie van verschillen op de werkvloer.” Dat waren een paar tips die Hans van den Brule (BAR-gemeenten) het publiek graag mee wilde geven. 

Taalakkoord Werkgevers

Tijdens deze bijeenkomst sloten vijf werkgevers aan bij het Taalakkoord Werkgevers, Irado en de gemeentes Dordrecht, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Deze werkgevers laten hiermee zien dat zij het belangrijk vinden dat de taalvaardigheid van hun medewerkers op de werkvloer verbetert. Voor het bedrijf, maar ook voor de medewerker zelf. “Wij weten uit ervaring dat je er als bedrijf baat bij hebt. Naast dat de medewerkers meer zelfvertrouwen krijgen, wordt ook hun ziekteverzuim lager en presteren en communiceren ze beter.” Aldus de directeur van Irado, André Hertog.  

Binnen het Taalakkoord Werkgevers bundelen werkgevers hun krachten en verbeteren ze de taalvaardigheid van hun medewerkers. De Leerwerkloketten zorgen er samen met de aangesloten brancheorganisaties en taalaanbieders voor dat dit belangrijke onderwerp aandacht krijgt. Binnen de eigen organisatie, maar ook bij andere werkgevers. 
Elke werkgever die zich aansluit bij het Taalakkoord Werkgevers, laat zien dat hij wil investeren in de taalvaardigheid van de medewerkers. Hiervoor ontvangt de werkgever een certificaat en wordt toegelaten tot het netwerk van bedrijven die ook aangesloten zijn bij het Taalakkoord Werkgevers. Voor deze groep worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen en elkaar te ontmoeten.
 

Voor meer informatie over 'Taal met sterren' kunt u contact opnemen met:
Bo Aarsbergen | Projectleider | Stichting Lezen & Schrijven
boaarsbergen@lezenenschrijven.nl

Irado wil taalvriendelijkheid op de werkvloer

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK