Kabinetsaanpak laaggeletterdheid ontoereikend

Stichting Lezen & Schrijven doet samen met gemeenten (VNG), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO Raad), de Sociaal-Economische Raad (SER) en het bedrijfsleven (VNO-NCW), werknemers (FNV) en bibliotheken (VOB) een oproep om een Taaloffensief te starten. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat vanmiddag gepubliceerd is. Daarin staat dat er een kloof gaapt tussen het beleid om laaggeletterdheid aan te pakken en de omvang van het probleem. “Het ambitieniveau moet flink omhoog,” zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting.

“Laaggeletterdheid is een onderschat probleem. Het aantal laaggeletterden neemt toe door vergrijzing, door toestroom van inburgeraars en doordat er nog steeds jongeren met onvoldoende taalvaardigheden van school komen. We bereiken nu simpelweg veel te weinig mensen, het budget is een druppel op de gloeiende plaat. We moeten minimaal 100.000 mensen per jaar scholen om die groei te stoppen”, aldus Van Bijsterveldt.

Laaggeletterdheid onderschat probleem

Laaggeletterdheid is een groot en onderschat probleem in ons land. 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen is het lastig om bijvoorbeeld een treinkaartje via een automaat te kopen, een kind voor te lezen of veiligheidsinstructies op het werk te lezen. Met het huidige beleid wordt slechts een fractie van het totale aantal laaggeletterden bereikt (< 5%). Laaggeletterden zijn vaker arm, hebben een slechtere gezondheid, weinig vertrouwen in de politiek en hun kinderen doen het slechter op school. Dit kost ons jaarlijks ruim 550 miljoen euro.

Veel wachtlijsten

In het vandaag gepubliceerde rapport stelt de Rekenkamer dat lang niet alle laaggeletterden bereikt worden. Slechte rekenaars, digibeten, autochtonen en ouderen komen bijna niet op les. Daarnaast zijn er in veel regio’s wachtlijsten voor laaggeletterden die zich aanmelden voor een cursus. In andere regio’s worden maar enkele maanden per jaar cursisten geworven, omdat dan het budget al op is.

Jantine Kriens, voorzitter directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten:

“Laaggeletterdheid is het onderliggende probleem waardoor mensen op veel vlakken niet mee kunnen doen. Door de decentralisatie van taken krijgen gemeenten nog meer te maken met deze drempel voor mensen om zelfstandig hun zaken te regelen. Bij de aanpak van laaggeletterdheid moet naar het bredere maatschappelijke probleem worden gekeken. Daarom hebben gemeenten grote behoefte aan een gezamenlijke offensieve aanpak van laaggeletterdheid. Een Taaloffensief dus!”

Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad:

“Het aanpakken van laaggeletterdheid is cruciaal om de mensen aan de onderkant van de samenleving erbij te houden. Een begin is gemaakt, maar we moeten nu echt doorzetten en veel meer mensen bereiken om iedereen in de samenleving mee te laten doen als het gaat om werk, opleiding etc.”

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK