Kinderen én ouders bereiken; leespartnerschapsteam in Zeeuws-Vlaanderen

In Zeeuws-Vlaanderen hebben de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, Basisschool De Statie, kinderopvang, ouders en het consultatiebureau de handen ineen geslagen. Zij startten het project “Ouderpartnerschap en de leesopvoeding thuis”. Het doel van het project: een actieve (positieve) leesopvoeding thuis realiseren. “We zijn nu ruim een jaar verder en we zien dat er kleine successen behaald worden” zegt Marleen Lammens, hoofd educatieve dienstverlening Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. 

Aanleiding 

Het is voor kinderen van groot belang dat zij al op jonge leeftijd met boeken en (voor)lezen in aanraking komen. Het helpt hen in de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheden, schoolsucces en latere deelname aan de maatschappij. Ouders spelen in de leesopvoeding een belangrijke rol. Zij bepalen voor een groot deel of kinderen goede en enthousiaste lezers worden. Om kinderen te helpen kunnen zij bijvoorbeeld thuis zelf lezen, voorlezen, praten over boeken, boeken cadeau geven en met kinderen naar de bibliotheek of boekhandel gaan. Maar dit is niet voor alle ouders vanzelfsprekend, vooral laaggeletterde ouders vinden dit vaak lastig.   

Leespartnerschapsteam 

In 2018 startte daarom dit project. De aftrap was een inspiratiebijeenkomst voor de professionals. Aan tafel zaten het voltallige team van de school, de kinderopvang, de jeugdverpleegkundige en de bibliotheek. Daarop volgde een ‘wensen en verwachtingen avond’ met de ouders. In kleine groepjes werd gesproken over de verschillende vormen van partnerschap, met de focus op lezen en de leesopvoeding thuis. Er ontstonden mooie, gelijkwaardige gesprekken tussen ouders en professionals over partnerschap in het opvoeden en leren van kinderen. Veel ideeën werden opgehaald.  

Toen werd het Leespartnerschapsteam geformeerd, bestaande uit leerkrachten, pedagogisch medewerker, leesconsulent, (voor)lees coördinator en ouders. Dit team bepaalde de thema’s waarmee gestart zou worden. Samenwerking van de verschillende professionals in het belang van het kind, heldere en eenvoudige communicatie, hoe te helpen bij leesondersteuning (zowel ouders als kinderen), laagdrempelig aanbod, maak het leuk; creatieve activiteiten combineren met lezen etc. 

Voorlezen en passende boeken zoeken 

Al snel kwamen er concrete acties. Tijdens de Kinderboekenweek werd bijvoorbeeld in elke groep voorgelezen door ouders van leerlingen uit de desbetreffende klas. Het bijzondere was dat er in elke klas werd voorgelezen in het Nederlands én in een vreemde taal, de taal van de ouder. Zo werd er onder meer voorgelezen in het Pools, Arabisch, Chinees, Turks, Frans. Dit werd heel positief ontvangen en krijgt zeker een vervolg.  

En een ander voorbeeld: Om het lezen thuis te stimuleren, lenen de leerlingen nu onder schooltijd boeken die ze ook mee naar huis mogen nemen. Een  groep ouders helpt hen met het kiezen van het passende boek. Veel kinderen hebben hier moeite mee. Dit werkt, kinderen kunnen thuis lekker verder lezen in het boek waar ze op school tijdens het dagelijks ingeplande ‘vrij lezen’ in bezig zijn. Zo maken ze meer lees kilometers. Ook ouders zijn meer en meer betrokken, inmiddels zijn er twee dagdelen ingelast waarbij ouders helpen in de bibliotheek bij het zoeken en vinden van het passende boek. 

Ouders bereiken via ouders 

De coördinator basisvaardigheden van bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen (Anne-Marie de Blok) sluit regelmatig aan bij het overleg van het Leespartnerschapsteam. Zo ontstaan korte lijnen en weet iedereen elkaar makkelijk te vinden. Inmiddels zijn er plannen om in 2020 op de Statie te starten met een Taalcafé. Ook hierbij is het Leespartnerschapsteam betrokken. Dit team is een belangrijke verbindende schakel om ouders te bereiken; ouders bereiken via ouders.  

Planmatig inzetten op ouderpartnerschap biedt zowel voor scholen, voorschoolse instellingen als de bibliotheek veel mogelijkheden in de aanpak van laaggeletterdheid. Voorschoolse instellingen en scholen kunnen immers een mooie vindplek zijn voor laaggeletterde ouders. 

Wat is ervoor nodig: 

Wil je meer weten over het project of ben je benieuwd naar wat er nodig is om zelf op een soortgelijke manier aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Marleen Lammens, m.lammens@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK