Leerambassadeurs werven deelnemers om lessen te nemen

Stichting Omrin Estafette zet sinds enkele weken 16 Leerambassadeurs in bij hun zeven Friese kringloopwinkels. De Leerambassadeurs zijn zelf ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid. Ze moeten zoveel mogelijk collega’s bij de winkels van Estafette overhalen les te gaan nemen bij een Educatieleerpunt of Digi-Taalhuis. De verwachtingen zijn hooggespannen. Bij een eerder experiment zijn in een half jaar tijd al 23 deelnemers op les gegaan.

Bij de verschillende vestigingen van Estafette werken zo’n 350 vrijwilligers. Onder deze wisselende groep zijn veel mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en andere basisvaardigheden. Mensen klakkeloos aanspreken op hun laaggeletterdheid, werkt niet. Daarom was manager Stéphanie de Groot van Estafette blij met de inzet van ervaringsdeskundige Tineke Leyten. “Vanuit haar eigen ervaring als laaggeletterde sprak ze collega’s op het werk aan en nam ze ze mee naar les. In een pilot van een half jaar, die vanuit Stichting Lezen & Schrijven werd ondersteund, heeft ze maar liefst 23 mensen over de streep getrokken”, zegt De Groot.

Aansporen

Het succes van Tineke krijgt nu een vervolg. Inmiddels zijn 16 ervaringsdeskundigen door Stichting Lezen & Schrijven en het Friesland College opgeleid tot Leerambassadeur. Ze weten nu hoe medewerkers met een leerwens te herkennen en hen aan te sporen om verder te leren. Leerambassadeurs hebben een bredere taak dan alleen het werken aan taalvaardigheden. Zij proberen niet alleen gegadigden te vinden die beter willen leren lezen en schrijven, maar ook belangstellenden die op les willen gaan om te werken aan onder andere hun digitale vaardigheden en hun financiën te leren beheren. “Op de Recycle Boulevard in Leeuwarden kunnen ze zo vanuit de winkel naar een leslokaal. Heel laagdrempelig.” In 2017 heeft Estafette hier in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en het Friesland College een Educatieleerpunt geopend. Op andere plekken kunnen deelnemers les krijgen in een Digi-Taalhuis.

Trots

Eind april zijn de Leerambassadeurs officieel begonnen. “Ze zijn ontzettend trots op hun functie en blij dat ze dit mogen doen.” Tien van de 16 zijn aan de slag binnen de verschillende afdelingen van de Recycle Boulevard, de andere zes bij de kringloopwinkels van Estafette in de provincie. “Een- à tweemaal per jaar gaan we de Leerambassadeurs bijeenroepen voor een opfriscursus en gaan we hun behaalde resultaten vieren met taart. Ik verwacht dat ze veel deelnemers voor de lessen gaan werven.”

Leerambassadeurs werven deelnemers om lessen te nemen Leerambassadeurs

Meer informatie

Voor meer informatie over het project met Leerambassadeurs bij Stichting Omrin Estafette kunt u contact opnemen met manager Stéphanie de Groot: SdeGroot@omrin.nl.

Aanmelden bijeenkomst signaleren van laaggeletterden

Het inzetten van ervaringsdeskundigen is effectief voor het signaleren van laaggeletterdheid. Hoe dit voor organisaties te realiseren is, bespreekt de provincie Fryslân tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 11 juni van 15.00 - 17.15 uur op het provinciehuis. Opgeven kan via deze link.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK