Liefde voor taal vertaald in liefdevolle volzinnen

Op zaterdag 16 november werden bij ROC Rijnland de taalvrijwilligers van Zuid-Holland Noord bedankt voor hun inzet. Op de speciaal voor hen georganiseerde vrijwilligersdag waren ruim 150 enthousiaste taalvrijwilligers aanwezig om kennis op te doen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Op het programma stonden onder andere een lezing van Geert Zandbrink, een lekkere lunch en een afsluiting door Mike van ‘Lettergrepen’. Daarnaast konden de deelnemers inspiratie opdoen bij diverse workshops.

Geert van Zandbrink

Met zijn 21 jaar was hij veruit de jongste in de zaal, maar zijn verhaal boeide de aanwezigen al snel. Geert van Zandbrink is student economie maar houdt zich eigenlijk liever bezig met zijn schrijverspassie. In september 2018 bracht hij zijn eerste boek uit, 'Linea recta naar het eind van je Latijn (en een beetje Grieks)'. Daarin verklaart hij de herkomst van Nederlandse woorden uit het Latijn en Grieks op een luchtige en toegankelijke manier.

Liefde voor taal vertaald in liefdevolle volzinnen

Met humor en aanstekelijk enthousiasme nam hij ons mee in de ontdekkingen in de taal die we allemaal spreken, van innemende mythologie die het verband tussen narcis en narcist verklaart tot alle woorden die je begrijpt als je de betekenis van Latijnse voorvoegsels kent. Een leuke en interessante lezing voor alle taalliefhebbers in de zaal!

Goede Voorbeelden

Naast het inhoudelijke programma werden ‘Goede Voorbeelden’ uitgereikt aan wethouder Yvonne van Delft uit Leiden. De wethouder nam de voorbeelden, die Stichting Lezen & Schrijven samenstelde op basis van vier jaar ‘Taal voor het Leven’, graag in ontvangst. De voorbeelden zijn bedoeld ter lering en inspiratie maar zeker ook om de successen te vieren die we met z’n allen in de afgelopen vier jaar behaald hebben!

Liefde voor taal vertaald in liefdevolle volzinnen

Na de tweede workshopronde verzamelde iedereen zich voor de plenaire afsluiting. Mike van ‘Lettergrepen’ nam dit laatste deel van de dag voor zijn rekening. Hij vroeg de aanwezigen om woorden naar hem te roepen die voor hen de dag goed weergaven. Hier werd enthousiast op gereageerd en al snel vlogen de woorden door de zaal; inspirerend, waardering, taalleerder etc. Op basis daarvan maakte Mike, al spelend met taal, een aantal volzinnen die samen een mooi geheel vormden en de dag weergaven. Geïnspireerd door het enthousiasme van de aanwezige taalvrijwilligers presenteerde hij na afloop zijn ‘zin van de dag’;

Onder het genot van een drankje werd de dag nog even doorgesproken waarna iedereen met een hoofd vol nieuwe ideeën huiswaarts ging.

Liefde voor taal vertaald in liefdevolle volzinnen

Taalvrijwilliger worden?

Ben of ken jij iemand die graag beter wil leren lezen en schrijven, of de Nederlandse taal wil leren? Of wil jij ook aan de slag als taalvrijwilliger? Bel gratis naar de Bellijn van Stichting Lezen & Schrijven op 0800 – 023 4444, ga naar www.lezenenschrijven.nl of loop binnen bij een Taalhuis bij jou in de buurt en vraag naar de mogelijkheden.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK