Marja van Bijsterveldt neemt handreiking Taal en Veiligheid in ontvangst

Het niet goed kunnen lezen is één van de oorzaken van ongevallen op het werk. Veel vaker dan men denkt, kunnen werknemers geen veiligheidsinstructies of procedures lezen en begrijpen. Daarom heeft de Stichting van de Arbeid de handreiking Taal en Veiligheidsrisco’s laten ontwikkelen door TNO (Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek). Het doel van deze handreiking is het aantal bedrijfsongevallen veroorzaakt door taalproblemen aan te pakken.

Voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven Marja van Bijsterveldt en Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland namen deze handreiking in ontvangst tijdens de Week van de Ondernemer. Zij kregen op 10 april de handreiking Taal en Veiligheidsrisico’s uit handen van Mario van Mierlo, voorzitter van de Werkgroep Arbo & Vitaliteit van de Stichting van de Arbeid.

In de handreiking Taal en Veiligheidsrisico’s staan praktische oplossingen voor situaties waarin taal een veiligheidsrisico vormt. Het is bedoeld als ondersteuning voor werkgevers en werknemersvertegenwoordigers van sectoren en branches die een arbocatalogus willen maken of uitbreiden. 

Vanaf 18 april is de handreiking hier te downloaden.

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK