Masterclass politici voor raadsleden in Nieuwegein

‘Het verhaal van de Taalambassadeur deed me aan mijn oma denken. Ik moet je zeggen dat ik bijna een traantje moest laten’. Zo reageerde wethouder John van Engelen tijdens de laatste minuut van de ‘masterclass politici’. Deze masterclass werd op 16 mei gehouden voor de raadsleden van de gemeente Nieuwegein, en op verzoek van wethouder Marieke Schouten. Die vond dat het thema laaggeletterdheid belangrijk genoeg was voor een raadsinformatieavond.  
 

Algemene schets laaggeletterdheid 

De gemeente Nieuwegein had er serieus werk van gemaakt; ook de beleidsmedewerkers waren betrokken bij de organisatie én de inhoud van de avond. Samen met wethouder Marieke Schouten werd alles van te voren goed doorgesproken.
 

De masterclass begon met een algemene schets van het probleem rondom laaggeletterdheid. Daarbij kwam Taalambassadeur Graddie aan het woord, die kon rekenen op de volledige interesse en ook nieuwsgierigheid bij de raadsleden en andere aanwezigen. Onder die andere aanwezigen waren alle organisaties die binnen Nieuwegein iets doen op het gebied van laaggeletterdheid, zoals het Taalhuis Lekstroom, de Tweede Verdieping (bibliotheek Nieuwegein), Werk & Inkomen Lekstroom, Prago en NL Educatie. Na de algemene schets volgde het lokale verhaal. Vanuit gegevens uit ‘waarstaatjegemeente.nl’, gekoppeld aan de risicofacturen voor laaggeletterdheid, konden er verklaard worden hoe het kan zijn dat Nieuwegein een groter percentage laaggeletterden kent dan de omliggende gemeenten in het Lekstroomgebied. De gemiddelde leeftijd ligt bijvoorbeeld een stukje hoger, er zijn meer vroegtijdig schoolverlaters en het werkloosheidspercentage is hoger. 

Masterclass politici voor raadsleden in Nieuwegein

Antonius Ziekenhuis 

Vervolgens kwam Sandra Kozar-Wilmink aan het woord, stafmedewerker Faciliteiten & Vastgoed bij het St. Antonius Ziekenhuis. Zij schetste hoe het in het Antonius Ziekenhuis voor de medewerkers binnen haar afdeling heel gewoon werd dat ze aan hun taalvaardigheid werkten als dat nodig was. Dit was een rechtstreeks gevolg van het feit dat een deel van hen de nodige papieren niet kon behalen, wegens een te lage taalvaardigheid.  

Masterclass politici voor raadsleden in Nieuwegein

Maar ook de taal die binnen het ziekenhuis gebruikt wordt, is langzaam steeds laagdrempeliger geworden. Zo had het nogal wat voeten in de aarde voordat alle medewerkers gewend waren geraakt aan het woord ‘kankercentrum’. Waar het juist voor de patiënten geen enkel probleem vormde, raakte het voor de specialisten een taboe om zo onomwonden te spreken over ‘afdeling kanker’ in plaats van ‘afdeling oncologie’. De patiënten spraken daar echter op een heel andere manier over: ‘Ik heb nou eenmaal kanker en daar word ik hier voor behandeld’. 

Gesprekstafels 

Vervolgens gingen de ruim vijftig aanwezigen uiteen in twee verschillende gesprekstafels. Hier kwamen alle organisaties aan het woord die zich binnen Nieuwegein inzetten voor de laaggeletterden. Er werden nieuwsgierige maar ook kritische vragen gesteld, waarop iedereen zich van te voren had kunnen voorbereiden; wat doet je organisatie al? Wat gaat goed? Wat kan nog beter?  

De wens werd uitgesproken om elkaar (nog) beter te leren kennen. Daar werd tijdens de afsluitende borrel – de klok sloeg inmiddels 23:30 uur – al door velen een beginnetje mee gemaakt.

Wil je meer weten over de masterclass politici? Neem dan contact op met mariethattink@lezenenschrijven.nl of radjramcharan@lezenenschrijven.nl

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK