Medewerkers De Zuidhoek gaan er voor

De Zuidhoek is een sociale werkvoorziening waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze bieden medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen zodat zij aan de slag kunnen in regulier werk. De Zuidhoek vindt het belangrijk om te onderzoeken of er nog leerwensen zijn en hoe ze de werknemers kunnen helpen zich verder te ontwikkelen. Samen met Stichting Lezen & Schrijven gaan zij nu de leerwens in kaart te brengen en kijken of werknemers via het Taalhuis Zierikzee gekoppeld kunnen worden aan een vrijwilliger.

Inhoudelijke ondersteuners

In Zeeland werken in het taalnetwerk vier inhoudelijk ondersteuners vanuit het roc. Evelyn van Boven, taalregisseur van Stichting Lezen & Schrijven in Zeeland, werkt de inhoudelijk ondersteuners in op het geven van trainingen en het gebruik van materiaal. Daarnaast begeleidt en adviseert ze hen. Met elkaar zorgen zij voor een goede inhoud van de trainingen en presentaties. Zo zijn de trainingen geborgd in het taalnetwerk. Juist doordat de inhoudelijk ondersteuners regionaal werken, kunnen zij samen met de projectleiders en coördinatoren van het taalnetwerk, vragen aan ondersteuning signaleren.

Ellen van Steenbergen is een van de inhoudelijk ondersteuners en voert samen met Evelyn van Boven gesprekken met medewerkers van De Zuidhoek. In het najaar van 2018 hebben zij de eerste gesprekken gevoerd. De medewerkers stonden niet gelijk in de startblokken om te werken aan hun basisvaardigen. Dit had allerlei redenen: ze vonden het aanbod niet helder; ze zagen geen noodzaak om iets te gaan doen; ze vonden dat het goed ging zo; ze hadden eerdere ervaringen met een school die niet goed was bevallen.

Deelnemers ervaarden de belangstellende vragen als positief. Daarom is er besloten om opnieuw met de medewerkers in gesprek te gaan om te kijken of ze ergens mee geholpen willen worden.

Taalhuis Zierikzee

Met deze positieve wending is besloten om de inhoudelijk ondersteuner van het Taalhuis Zierikzee te vragen om een intake gesprek met de medewerkers te voeren. Dit om de persoonlijke behoeften in kaart te kunnen brengen. Het intakegesprek zal plaatsvinden op De Zuidhoek. Inmiddels zijn er een aantal medewerkers die interesse hebben om iets te leren! Computervaardigheden staan hoog op het verlanglijstje en dan vooral begrip van alle nieuwe Engelse termen die worden gebruikt: downloaden en uploaden, back-up maken, saven et cetera. Ook het gebruik van de smartphone komt aan bod.

Leerzaam traject

Wat Evelyn en de inhoudelijk ondersteuners geleerd hebben in het afgelopen half jaar, is dat hoe mooi je plan ook is, mensen niet makkelijk te overtuigen zijn. Ze moeten zelf gemotiveerd zijn om iets te gaan doen. En dat vergt geduld. Maar het geloof dat dit een succesverhaal kan worden is er en hopelijk zal dit anderen ook motiveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Evelyn van Boven | Taalregiseur | Stichting Lezen & Schrijven
evelynvanboven@lezenenschrijven.nl

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK