Midden-Groningen bereikt laaggeletterden via school

Hoe bereik je laaggeletterden? Veel instanties worstelen met deze vraag. Welzijnsorganisatie Kwartier Zorg & Welzijn in de gemeente Midden-Groningen probeert laaggeletterde ouders via basisscholen te benaderen. Ze krijgen de cursus ‘Samenleren’ aangeboden. Een aantal ouders heeft inmiddels een certificaat ontvangen nadat ze succesvol hun taalvaardigheid hebben verbeterd.

Geef scholen een actieve rol in de werving van laaggeletterden, zegt projectmedewerker Marit Smit van Kwartier Zorg & Welzijn. “Dat werkt het beste om de doelgroep te bereiken.” De welzijnsorganisatie heeft in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen alle basisscholen in de gemeente benaderd om ouders te informeren over de cursus Samenleren. Een deel van de scholen bleek daadwerkelijk bereid om formulieren mee te geven aan de ouders, informatie op de ouder-app te zetten en de mogelijkheid te bieden zich via school aan te melden voor de cursus. “Zo laagdrempelig mogelijk dus”, aldus Smit.

Midden-Groningen bereikt laaggeletterden via school

Taalcursus

Samenleren is een taalcursus voor ouders van kinderen tussen de 3 en 7 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven. Het doel van de cursus is het bevorderen van de Nederlandse taal en de spreekvaardigheid van ouders. Daarnaast worden ouders geholpen bij het stimuleren van de ontluikende geletterdheid bij hun kind, waardoor er thuis een stimulerend taalklimaat ontstaat. De doelgroep zijn NT1’ers en NT2’ers die het Nederlands enigszins beheersen.

Veilige sfeer

De cursus in Midden-Groningen wordt op school gegeven op tijdstippen die het de ouders zo gemakkelijk mogelijk maken. Direct aansluitend op het brengen van de kinderen of net voordat de school uitgaat. “De docent zorgt voor een veilige sfeer zodat vaders en moeders open durven te zijn en kunnen praten over de moeite die ze hebben met het opvoeden van hun kinderen. Ook voelen de ouders de veiligheid om het te hebben over vragen over taalvaardigheid.” Het gaat om acht bijeenkomsten. Stichting Lezen & Schrijven heeft in het geheel een adviserende rol gehad. Volgens Smit hebben de afgelopen periode enkele tientallen ouders zich voor de cursus opgegeven. Een groot deel heeft alle bijeenkomsten  gevolgd en na afronding een certificaat kregen. “Een groot succes van de cursus is dat we veel NT1-deelnemers hadden.”

Initiatief

Samenleren is een initiatief van jeugd-GGZ-instelling Molendrift, Bereslim, gemeente Groningen en het Groninger Forum. Samenleren wordt gesubsidieerd vanuit het landelijke project ‘Tel Mee Met Taal’.

Meer weten?

Meer informatie over Samenleren vindt u op www.samenleren050.nl of neem contact op met projectmedewerker Marit Smit via e-mail: M.Smit@kwartierzorgenwelzijn.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK