Mocht ik die medicijnen niet combineren? Moeite met lezen kan grote gevolgen hebben

1,3 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Zoveel moeite, dat dit directe gevolgen heeft voor hun gezondheid. Ze leven gemiddeld 19 jaar in minder goede gezondheid en zes jaar korter dan geletterde mensen. Concrete hulp bieden aan mensen die slecht lezen en schrijven en daardoor moeilijk te bereiken zijn, kan het beste door samenwerking. Daarom tekenen vandaag 18 toonaangevende (zorg)organisaties uit de regio West Brabant de pledge van de Alliantie gezondheid en geletterdheid bij het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid.

Taalvaardigheden maken gezonder
Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 556 miljoen euro, waarvan 127 miljoen te maken heeft met gezondheidszorg. Nog veel belangrijker, onderzoek wijst uit dat taalvaardige mensen zich gezonder voelen, beter voor zichzelf kunnen zorgen en sociaal actiever en gezonder zijn. Iris van der Heide, onderzoeker NIVEL: ‘Laaggeletterden zijn over het algemeen slechter af wat hun gezondheid betreft. Daarom is het van belang na te denken over efficiënte manieren ze te informeren en te betrekken bij hun gezondheid. Belangrijke focuspunten hierbij zijn preventie en leefstijl.’ Dit is een van de conclusies van het onderzoek Laaggeletterdheid en gezondheid, de stand van zaken dat NIVEL in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven verrichtte. Het onderzoek is voorafgaand van de ondertekening gepresenteerd. Download hier het rapport.

Samenwerken gezondheid en geletterdheid  
Met de ondertekening van de pledge, beloven de alliantiepartners laaggeletterdheid actief aan te pakken daar waar mensen wonen, leren, werken en zorg ontvangen. De ondertekening vond plaats tijdens de themabijeenkomst Gezonder met Taal in het kader van het landelijke programma Alles is gezondheid. De ondertekende pledge sluit naadloos aan bij de doelstellingen van dit programma gezondheidsverschillen tussen mensen te verkleinen. Lees en bekijk de volledige pledge

Alliantiepartners
Na de zeventien partners die al zijn aangesloten, tekenden vandaag de volgende 18 nieuwe partners: de ATEA Groep, de Bibliotheek, de Bibliotheek Het Markiezaat en de Bibliotheek VANnU, Cubiss, GGD West Brabant, Huisartsenkring West Brabant, InEen, het Kellebeek College, Lions International, Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering (ABC), Stichting de Kring Educatief, Taal doet Meer, Teacher in Media/LOGO 3000, Pharos, UWV, Voorwaartz, WVS Groept, van de Alliantie gezondheid en geletterdheid zijn actief in de domeinen onderwijs, welzijn, werk en zorg. Andere organisaties zijn van harte welkom zich ook aan te sluiten. Dit kan via Stichting Lezen & Schrijven.

 

Mocht ik die medicijnen niet combineren? Moeite met lezen kan grote gevolgen hebben