‘Naar een geletterd Drenthe’ in een volgende fase

Het grote onderzoek naar laaggeletterdheid in Drenthe komt in een volgende fase. Eind februari zijn de resultaten van een monitoronderzoek gepresenteerd. Binnenkort start het impactonderzoek: wat hebben de laaggeletterden aan de verschillende projecten? Deze tweede fase van het onderzoek bestaat uit 750 vragenlijsten die naar laaggeletterden worden gestuurd. “Lukt het hen met alle aangeboden projecten hun taalvaardigheden te verbeteren, krijgen ze een betere positie op de arbeidsmarkt en leidt het tot sociale inclusie? Op dat soort vragen hopen de onderzoekers antwoord te krijgen”, aldus Elke Olde Monnikhof beleidsadviseur sociaal beleid bij de provincie Drenthe. De derde en laatste fase bestaat uit een meting van de succes- en faalfactoren van taalprojecten. “Het proces verloopt goed dankzij alle samenwerkende partijen”, aldus Olde Monnikhof.

Kennis

In juni 2017 hebben Provinciale Staten in Drenthe extra aandacht gevraagd voor de aanpak van laaggeletterdheid. Dit heeft in overleg met het Bondsgenootschap geresulteerd in het inrichten van een monitor en het doen van onderzoek. De provincie werkt samen met het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe, waarbij 80 partijen zijn aangesloten, waaronder Stichting Lezen & Schrijven. De provincie is ook de opdrachtgever van het tweejarige onderzoek naar laaggeletterdheid, dat vorig jaar door de Universiteit van Maastricht is gestart. Deze aanpak draagt bij aan een belangrijke opgave in de provinciale ‘Visie op Krimp en Leefbaarheid 2016-2020’.  

Bondgenotencafé

“Met kennis en onderzoek helpen we gemeenten en andere partijen om laaggeletterdheid terug te dringen. Daar is in het werkveld behoefte aan. We brengen partijen bij elkaar, kunnen ze faciliteren en zorgen voor onderlinge kennisuitwisseling”, vertelt Elke Olde Monnikhof over de rol van de provincie. Ze wijst op het bondgenotencafé in februari. In deze bijeenkomst zijn de resultaten van het monitoronderzoek gepresenteerd in de vorm van de zogenoemde geletterde kaart. Deze kaart geeft een overzicht van intermediaire organisaties, aanpakken en het bereik van laaggeletterde doelgroepen in de provincie. Ook is de website naareengeletterddrenthe.nl gelanceerd, waar kennis, onderzoek en verhalen worden gedeeld. Vertegenwoordigers van organisaties als gemeenten, bibliotheken, zorginstellingen en Stichting Lezen & Schrijven kwamen in het bondgenotencafé bijeen. Zo’n 60 deelnemers gingen met elkaar in gesprek. “Het onderwerp leeft. Op deze manier kan de provincie een bijdrage leveren aan de aanpak van laaggeletterdheid in heel Drenthe. Wij zorgen voor draagvlak en voor financiering zodat de partners in het veld goed hun werk kunnen doen.”

Meer weten?

Wie meer wil weten over het onderzoek en de aanpak van laaggeletterdheid kan de website bezoeken: naareengeletterddrenthe.nl.

Of neem contact opnemen met Dorina Hadders, projectleider bij Stichting Lezen & Schrijven: dorinahadders@lezenenschrijven.nl.

De visie Krimp en Leefbaarheid van de provincie Drenthe is als pdf te bekijken op: www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/zorg-en-onderwijs/krimp-leefbaarheid/

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK