Nieuw: Toolkit Empowerment

Om mee te kunnen doen, heb je basisvaardigheden nodig. Taal, rekenen en digitale vaardigheden. Daarnaast zijn zelfvertrouwen en zelfinzicht essentieel. Om ook hiermee aan de slag te kunnen binnen uw organisatie ontwikkelde Stichting Lezen & Schrijven de Toolkit Empowerment.

Empowerment gaat om het ontdekken wat je wil, wat je al kan en wat je nog nodig hebt om je verder te ontwikkelen. Daardoor sta je sterker in het leven. Het cursusaanbod binnen de Toolkit Empowerment is voor mensen die aan de slag willen met hun toekomst en moeite hebben met een of meer basisvaardigheden. 

Naast diverse cursussen vindt u in de toolkit ook een vrijwilligerstraining, inspirerende voorbeelden en wervingsmateriaal voor deelnemers en vrijwilligers. De toolkit is bedoeld voor gemeentes en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met educatie, participatie en empowerment en zich daarmee richten op laaggeletterden.

Resultaten pilotprogramma EVA

De Toolkit Empowerment komt voort uit het pilotprogramma EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie). Deze pilot draaide Stichting Lezen & Schrijven in 2014-2018 in opdracht van het ministerie van OCW (directie Emancipatie). Het doel: meer vrouwen in beweging te krijgen om zich verder te ontwikkelen en de stap richting een betaalde baan te zetten. Ruim 5.550 laaggeletterde vrouwen werkten tijdens de pilot aan hun basisvaardigheden en empowerment.

De evaluatie van Maastricht University laat zien dat het programma mensen verder helpt. Het merendeel van de deelnemers ervaart na het EVA-traject een toename van ‘sociale inclusie’. Doordat vrouwen een helder beeld ontwikkelen van zichzelf én de mogelijkheden voor hun toekomst komen ze in de actiestand. Deelnemers ontwikkelden zich op meerdere punten. 

  • Introspectie. 
  • Eigenwaarde en assertiviteit.
  • Taal kunnen toepassen in de praktijk. 
  • Algemene kennis.
  • Sociale kring en meer (diverse) contacten. 
  • Zelfredzaamheid. 
  • Toekomstperspectief op arbeid en/of opleiding.

Bekijk het volledige onderzoekrapport

Speciale aandacht voor vrouwen

In Nederland hebben vrouwen vaker een achterstand in taal en rekenen dan mannen. Daarnaast zijn laagopgeleide vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan laagopgeleide mannen. Daarom is er binnen de Toolkit Empowerment nog altijd speciale aandacht voor laaggeletterde vrouwen.

Nieuw: Toolkit Empowerment

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK