Nomineer je Limburgse TaalHeld!

Ieder jaar reikt Stichting Lezen & Schrijven de TaalHeldenprijzen uit. Met de TaalHeldenprijs zetten we mensen in het zonnetje die zich op een bijzondere manier inspannen voor een geletterd Nederland. Dit jaar worden de Limburgse TaalHeldenprijzen uitgereikt in de Week van de Alfabetisering op maandag 9 september 2019 tijdens de TaalHeldenlunch in de GaiaZoo

Wie is jouw Limburgse TaalHeld? 

Zoals ieder jaar vragen wij ons netwerk om hun TaalHeld te nomineren. Je kunt een TaalHeld nomineren in drie categorieën:  

  • Taalcursist: een (voormalig) laaggeletterde taalcursist en/of Taalambassadeur; 
  • Taalbegeleider: een persoon die lees– en schrijfcursisten begeleidt; 
  • Bruggenbouwer: een persoon die zich inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid en/of een samenwerkingsverband dat laaggeletterdheid effectief aanpakt. 

Nomineer je Limburgse TaalHeld op onze website voor vrijdag 23 augustus 2019! Een jury bestaande uit de prijswinnaars van vorig jaar zal uiteindelijk kiezen wie de Limburgse TaalHeldenprijs in 2019 in ontvangst mag nemen.  

Kans op landelijke prijs 

De Limburgse TaalHelden maken kans om in januari 2020 de landelijke TaalHeldenprijs in ontvangst te nemen uit handen van niemand minder dan de oprichter van Stichting Lezen & Schrijven, H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Winnaars van de landelijke TaalHeldenprijs ontvangen onder andere een cheque ter waarde van 2.500 euro die besteed dient te worden aan taalbevorderingsinitiatieven en/of de aanpak van laaggeletterdheid. 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over de Limburgse TaalHeldenprijs of over laaggeletterdheid in het algemeen, neem dan contact op met Aleida Berghorst via rayonlimburg@lezenenschrijven.nl

Nomineer je Limburgse TaalHeld!

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK