Ondertussen in de regio: Taalhuis Wijk bij Duurstede

Elke maand plaatsen wij een rubriek waarbij we dieper in gaan op wat er in de regio gebeurt op het gebied van laaggeletterdheid. Deze keer is het de beurt aan Taalhuis Wijk bij Duurstede. Wij gaan in gesprek met Lize Haarman, medewerker Taalhuis en Steunpunt Mantelzorg. Een van de projecten waarmee wordt gestart, is het vinden en ondersteunen van ZZP-ers in de bouw met Nederlands als moedertaal, die moeite hebben met lezen en schrijven.

Ondertussen in de regio: Taalhuis Wijk bij Duurstede

Wat houdt het project in?

Sinds mei dit jaar zijn we gestart met het ontwikkelen van verschillende instrumenten om ZZP-ers in de bouw (denk aan stukadoors, bouwvakkers, schilders) die moeite hebben met lezen en schrijven, te helpen. Wij denken dat met name boekhouders veel in contact komen met de doelgroep en dus een waardevolle rol kunnen innemen bij ons doel. In dit project werken wij samen met Stichting Lezen & Schrijven, Ondernemerskring Wijk bij Duurstede, Ondernemersloket en NL Educatie.

Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld, zoals signaallijsten en contextgerichte vragen. We zijn nu aan het onderzoeken of deze bruikbaar en volledig zijn, waar boekhouders nog meer behoefte aan zouden hebben om laaggeletterdheid te signaleren en bespreekbaar te maken, en hoe we ze daarin kunnen ondersteunen.

Wat willen jullie uiteindelijk bereiken?

Als de laaggeletterde ZZP-ers eenmaal gevonden zijn, willen we van hen zelf horen waar ze door hun laaggeletterdheid precies tegenaan lopen als ondernemer. En waar ondersteunend materiaal precies aan moet voldoen; is dat aanbod in een groep, één op één, moet dit gebundeld zijn in een map of iets heel anders? Wij denken qua inhoud zelf aan een combinatie tussen ondernemersvaardigheden en taalvaardigheden, maar toetsen graag bij de doelgroep zelf wat hun behoeftes zijn.

Hoe, waar en met wie willen jullie de doelgroep ondersteunen?

Als er eenmaal geschikt materiaal ontwikkeld is kunnen taalvrijwilligers die een administratie-achtergrond hebben, aan de slag gaan met het ondersteunen en verbeteren van de taal- en ondernemersvaardigheden. Maar eerst moet nog blijken wat precies de behoeften zijn van de ZZP-ers zelf. Wellicht kunnen we ook gebruik maken van onderdelen uit bestaande materialen uit ‘EVA’ of ‘Werk ze’.

Verder zoeken we nog naar een locatie die het meest geschikt is om ondersteuning te bieden aan de doelgroep. Hierin werken we samen met de Ondernemerskring en Ondernemersloket. Wij denken dat dit laagdrempeliger plekken zijn om aan te kloppen voor een laaggeletterde ZZP-er dan bijvoorbeeld het TaalHuis. Deze vraag nemen we ook mee in ons onderzoek.

Hebben jullie nog hulp nodig bij dit onderzoek?

Ja zeker. Er wordt een brainstormsessie georganiseerd op donderdag 27 juni van 16:00 – 18:00 uur in Wijk bij Duurstede. Dus, ben je een (voormalig) boekhouder en zou je willen meedenken over dit project? Meld je vooral aan! Je bent van harte welkom.

Voor meer informatie over dit project en aanmelden voor de brainstormsessie kun je contact opnemen met Lize Haarman via l.haarman@stichting-binding.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK