Onderzoek: laaggeletterden vaker arm

Nieuwe tool spoort eenvoudig rekenproblemen op In Nederland kunnen 1,8 miljoen mensen slecht lezen, schrijven en/of rekenen. Deze laaggeletterden zijn veel vaker (langdurig) arm. Ze leven twee keer zo vaak onder de armoedegrens. Daarnaast hebben ze vaker een baan met een onzekere en lage arbeidsmarktstatus. Dit stelt Stichting Lezen & Schrijven op basis van binnenkort te publiceren onderzoek. Om specifiek mensen met rekenproblemen eenvoudig en snel op te sporen lanceerde staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken de Rekenmeter.

Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken:
“Om goed mee te kunnen doen in Nederland is het heel belangrijk om taal én rekenen onder de knie te hebben. Het is mooi dat er nu een instrument is waarmee het niveau van de rekenkennis gemeten kan worden. Het is een fijn instrument voor mensen die hun rekenkennis willen verbeteren.”

Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven:
“De relatie tussen armoede en laaggeletterdheid is zorgelijk. Er dreigt een tweedeling in de maatschappij te ontstaan. Dat willen wij voorkomen. Daarom is het gebruik van de Rekenmeter kosteloos voor alle organisaties. Wij gaan graag met organisaties in gesprek hoe de Rekenmeter het beste kan worden geborgd binnen de organisatie. Daarnaast bieden wij ook de lesmethode Voor ‘t zelfde geld aan. Daarmee helpen we mensen die moeite hebben met lezen, rekenen en schrijven om hun administratie op orde te brengen en te houden.”

Indicatie rekenniveau binnen 12 minuten

De Rekenmeter is een gratis online instrument dat bestaat uit zestien rekenopdrachten. Organisaties zoals gemeenten en schulphulpverleningsinstanties bepalen er binnen twaalf minuten mee of een cliënt mogelijk moeite met rekenen heeft. Het instrument is geschikt voor cliënten met een taalbegrip op mbo4-niveau. De rekenmeter is een vervolg op de Taalmeter die in 2013 ook door Jetta Klijnsma werd gelanceerd. Deze Taalmeter is inmiddels bijna 35.000 maal gebruikt. Van de gebruikers blijkt ruim 40% een taalprobleem te hebben.

Mede om deze reden voeren de ministeries van SZW/OCW/VWS in de periode 2016-2018 het actieplan Tel mee met Taal uit, gericht op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

Onderzoek: laaggeletterden vaker arm Staatssecretaris Klijnsma maakt de Rekenmeter op het Zadkine College, Rotterdam. Foto: Marco Pasrots

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK