Ouderbetrokkenheid vergroten én taalvaardigheid verbeteren in Helmond

De cursus Voor jou en je kind* zorgt ervoor dat ouderbetrokkenheid wordt vergroot. Ouders leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Door Voor jou en je kind worden ouders indirect zelf ook (taal)vaardiger. Zij kunnen hun kind daardoor beter helpen. Zo hebben zowel ouder als kind profijt van deze lessen. Voor jou en je kind wordt succesvol ingezet in Helmond. ROC ter AA-docent Lenie Trepels legt uit hoe ze dat doet.

Passende onderwerpen

Lenie is docent inburgering en geeft Nederlands en rekenen aan Nederlandstaligen. Sinds kort geeft ze Voor jou en je kind-lessen op een basisschool in Helmond. Lenie: “Ik zocht materiaal dat bij deze moeders paste, met onderwerpen die zij op school maar ook daarbuiten tegenkomen. Dat paste precies. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld gesprekken met de leerkrachten, de nieuwsbrief van school en rapporten. We gebruiken dus authentiek materiaal.”

Praten met de leerkracht

De moeders zijn enthousiast over de cursus. “De boeken zien er mooi uit. Er sluiten via mond-tot-mondreclame steeds meer moeders aan dus dat is een goed teken. De cursisten hebben een diverse culturele achtergrond. Ze waren soms onzeker over hun taalgebruik. De vrouwen komen zelf met zaken die ze willen leren. Eén van de cursisten vertelde dat het een vriendin was opgevallen dat ze nu zo goed kon appen. Moeders geven aan dat ze meer zelfvertrouwen krijgen en meer durven te praten, ook met de leerkracht. Dan denk ik ‘yes!’.”

Praktisch materiaal

Esther de Vries (Taalregisseur van Stichting Lezen & Schrijven) heeft uitleg gegeven over Voor jou en je kind en hoe je het kunt inzetten. “Ik gebruik de boeken voor ouders van kinderen tussen 6 en 12 jaar. Eén van de thema’s is ‘afspreken’. We praten dan over hoe je dat doet, afspreken met andere kinderen. Er staan plaatjes in van rages op school, zoals knikkeren. Ouders vinden het leuk om zulke woorden te leren. Er komen hele gesprekken uit voort. Elk thema geeft wat informatie die de moeders thuis nog even kunnen nalezen. Mij geeft het materiaal houvast en ik merk dat het een goede aanleiding is om te praten. Het zijn dus onderwerpen die ze interesseren. Het is ook fijn dat er filmpjes bij zitten. Bij het thema ‘gezondheid’ keken we bijvoorbeeld hoe een onderzoek door de schoolarts eraan toe gaat. Dat is heel praktisch. Je hoeft de boeken niet in een bepaalde volgorde te doen, ik pak eruit wat van pas komt.”

Elkaar helpen

Lenie is trots op de moeders. “Er wordt weleens geklaagd over buitenlands ouders, maar dan denk ik, ‘je moet hier eens komen kijken’. De ouders zijn heel serieus, bijvoorbeeld met het helpen met huiswerk. Lezen met hun kind vinden ze spannend als de kinderen dat beter kunnen dan zij. Daarom gaan we binnenkort samen naar de bibliotheek om te kijken hoe het daar werkt. Ik vind het zó’n leuke groep, er heerst een goede sfeer. Ze zijn ook heel lief voor elkaar en helpen en stimuleren elkaar.”

* Het materiaal ‘Voor jou en je kind’ heette voorheen ‘Taal voor Thuis’. Zie hier voor meer informatie daarover.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Taal voor Thuis in Brabant? Neem dan contact op met Esther de Vries via estherdevries@lezenenschrijven.nl. Wilt u meer weten over de regionale samenwerking in Helmond? Neem dan contact op met Astrid Daelmans via astrid@lezenenschrijven.nl.
 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK