Partijen in Zuidwest-Friesland in actie tegen schuldenproblematiek

Laaggeletterdheid heeft invloed op de financiële gezondheid van mensen. In de gemeente Súdwest-Fryslân is een project gestart om aandacht te creëren voor schuldenproblematiek en de aanpak daarvan. De Rabobank, gemeente, bedrijven en scholen werken hierbij in een netwerk samen. Ook Stichting Lezen & Schrijven is aangehaakt en gaat de campagne ‘Ik wil leren’ zichtbaar maken bij bedrijven.

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland besteedt veel aandacht aan de financiële gezondheid van hun klanten. “Met Rabobankmedewerkers ben ik in gesprek om daar handen en voeten aan te geven. Ik wijs ze erop alert te zijn op bepaalde signalen, zoals overbesteding, schulden en het ontbreken van goed financieel inzicht.” Dat zegt Anna Schotanus, expert Financieel Gezond en werkzaam in opdracht van de Rabobank. De lokale bank heeft besloten samen met de gemeente Súdwest-Fryslân een netwerk op te richten: Netwerk Financieel Gezond Súdwest-Fryslân. Doel is flink in te zetten op het stimuleren van financieel gezond gedrag en het voorkomen van betalingsproblemen en/of schulden.

Sociaal domein

Wat doe je met mensen die in financiële problemen komen of al geldtekort kennen? Anna Schotanus: “Dan komen er veel partijen om de hoek kijken. Die hebben we met elkaar in kaart gebracht. Het gaat om meer dan alleen een advies van de bank of de gemeente. We hebben ook andere partijen uit het sociaal domein nodig en zeker ook werkgevers en scholen!” Ze zijn bezig met het uitbreiden van het netwerk. Bedrijven en onderwijsinstellingen zijn benaderd en ook Stichting Lezen & Schrijven heeft zich aangesloten. “We hebben nu sinds het voorjaar van 2019 een groeiend netwerk met ongeveer 30 deelnemers dat zich inspant om financiële problemen bij mensen terug te dringen.”

Bewustwording

Volgens Anna Schotanus zien bedrijven het belang van bestrijding van financiële problemen ook in. “Werknemers met schulden zijn duur. Ze zijn vaker ziek en bij loonbeslag komt er een heel administratief proces aan te pas. Daarbij is dit een onderwerp wat zich prima leent voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Bedrijven worden gevraagd het bespreekbaar te maken op de werkvloer. “Pas als men er alert op is, komt er bewustwording en kunnen er acties aan worden verbonden.” Tussen bedrijfsleven en sociaal domein worden verbindingen gelegd die er voor moeten zorgen dat mensen met beginnende financiële problemen zo snel mogelijk op de weg van gepaste hulp komen. “We hebben pittige ambities. We streven ernaar dat alle mensen met schulden direct weten waar ze kunnen aankloppen voor hulp.”

Laaggeletterdheid

Er is een duidelijke relatie tussen schulden en laaggeletterdheid. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mensen met schulden ook moeite heeft met lezen en schrijven. “Bij de Rabobank in Sneek hebben we met de inbreng van Taalambassadeurs een bijeenkomst georganiseerd over laaggeletterdheid. We wilden bewustwording creëren dat laaggeletterdheid een rol speelt bij de schuldenproblematiek.” Bij zeven werkgevers heeft ze samen met Stichting Lezen & Schrijven een sessie gehouden over de campagne ‘Ik wil leren’. De bedrijven ontvangen posters, flyers en een toolkit met materialen waarmee ze de doelgroep op een laagdrempelige manier kunnen bereiken. Daarnaast worden de HR-afdelingen bijgepraat over de mogelijkheid werknemers door te verwijzen naar het DigiTaalhuis. Doel is mensen op een toegankelijke en positieve manier aan te sporen om te gaan leren. En dat leren kan van alles zijn: lezen, schrijven, rekenen, computeren, maar ook omgaan met geldzaken en administratie.

Meer weten over het netwerk?

Nieuwe partners bij het Netwerk Financieel Gezond Súdwest-Fryslân zijn welkom. Wie er meer over wil weten kan contact opnemen met Anna Schotanus, e-mail info@astrainingen.nl of Kim Mulkens, e-mail kim.mulkens@rabobank.nl  Werknemers die aan de slag willen met ‘Ik wil leren’ kunnen zich aanmelden op www.ikleermeer.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK