Pilot geslaagd: Overeenstemming over certificering van Taalhuizen

Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit van de Taalhuizen is daarom heel belangrijk. Het kabinet heeft hiervoor extra middelen vrijgemaakt: vanaf 2020 kunnen de Taalhuizen in Nederland – ook wel Digitaalhuizen of Taalpunten genoemd – stapsgewijs gecertificeerd worden. De eerste ervaringen hiermee zijn al opgedaan in een pilot. Hiervoor zijn uitgangspunten voor een kwaliteitskader ontwikkeld door een groep organisaties die nauw betrokken is bij de Taalhuizen en bij de bestrijding van laaggeletterdheid. 

Met het nieuwe kwaliteitskader kunnen Taalhuizen zien wat goed gaat en wat beter kan en welke stappen ze kunnen zetten om de kwaliteit te ontwikkelen. De samenwerkingspartners die het Taalhuis samen vormen (gemeenten als opdrachtgever, vrijwilligersorganisaties, bibliotheek, ROC’s, welzijnsorganisaties, enzovoorts) kunnen samenwerken aan verbetering van hun aanpak. Op 7 november, op de landelijke dag basisvaardigheden, komt er meer informatie over het vervolg. Ook wordt bekend gemaakt hoe Taalhuizen zich kunnen aanmelden voor deelname aan certificering in 2020 en daarna.

Achtergrond

In Nederland zijn er ruim 250 Taalhuizen. Mensen die moeite hebben met basisvaardigheden kunnen hier intakes krijgen en worden doorverwezen naar passend aanbod. Zij kunnen informatie krijgen over al het beschikbare aanbod. Logisch als eerder genoemd wordt dat onder andere het ROC een van de samenwerkingspartners is die samen het taalhuis vormt. De komende jaren investeert de regering extra in de aanpak van laaggeletterdheid, onder andere door middel van het vervolg op het programma Tel mee met Taal, met als doel het verbeteren van de basisvaardigheden van de mensen die nu kansen missen om goed mee te doen in onze samenleving.

Kwaliteit van Taalhuizen

In de afgelopen jaren hebben Taalhuizen al veel aandacht besteed aan de kwaliteit van hun dienstverlening en aan hun doorontwikkeling. Een pilot in 2018-2019 onder een uiteenlopende groep Taalhuizen heeft belangrijke inzichten opgeleverd om tot een verdere systematische aanpak van certificering te komen. De Taalhuizen variëren in aantal partners en werkwijze. In de pilot is hier bij het opstellen van de uitgangspunten voor het certificeringskader rekening mee gehouden. Bij het uitdenken van deze uitgangspunten zijn onder andere de Stichting Lezen & Schrijven, de gemeenten, Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Koninklijke Bibliotheek (KB) en Sociaal Werk Nederland betrokken. Ook de Taalhuizen zelf hebben actief meegewerkt aan de totstandkoming. De certificering wordt uitgevoerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). 

De certificering voor Taalhuizen maakt deel uit van de landelijke afspraken over de aanpak van laaggeletterdheid waarbij het rijk, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties nauw samenwerken. Zie hiervoor de brief en de bestuurlijke afspraken – zie met name 4D – tussen het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

“Met het afronden van de pilot certificering Taalhuizen zijn in samenwerking met Taalhuizen, gemeenten en landelijke partners uitgangspunten ontwikkeld voor een nieuw kwaliteitskader. In dit kader is de balans gevonden tussen gemeenschappelijke kwaliteitsnormen en de variëteit van Taalhuizen die er in heel Nederland is. Ik kijk er naar uit om te beginnen om samen met de Taalhuizen de certificering vanaf 2020 verder op te pakken.” Willem Camphuis, directeur CBCT.

Meer informatie

Wil je meer informatie zoals het rapport en de samenvatting dan kun je terecht op de website van CBCT, maar je kunt ook contact opnemen met Willem Camphuis, directeur van CBCT, directie@certificeringsorganisatie.nl of (06-12253587).

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK