Professionals GGD maken kennis met ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid

De GGD in Zaanstreek-Waterland is in 2018 de pilot “Op weg naar een geletterde generatie” gestart. Zij willen graag bijdragen aan een afname van laaggeletterdheid én ze willen de ontwikkelingskansen van kinderen van laaggeletterde ouders vergroten.

Op dinsdag 29 oktober organiseerde de GGD  en scholingsochtend voor alle professionals binnen de jeugdgezondheidszorg, als vervolg op de kick off/ scholing eind januari. Sophie Kok van Stichting Lezen & Schrijven verzorgde samen met het projectteam tijdens de scholingsochtend het thema laaggeletterdheid.  

In de pilot wordt praktijkervaring opgedaan door te onderzoeken hoe vroegsignalering van laaggeletterdheid bij ouders en de aanpak van laaggeletterdheid bij ouders én kinderen ingebed kan worden in de werkwijze van Jeugdgezondheidzorg (JGZ). Tijdens de scholingsochtend gingen de professionals in groepen uiteen om zich te verdiepen in het thema. Elke groep werd begeleid door professionals van Stichting Lezen & Schrijven en de GGD, vergezeld door een Taalambassadeur. Op deze manier konden de professionals kennismaken met de ervaringsdeskundigen, hun persoonlijke verhaal horen, vragen stellen en hun eigen praktijk  bespreken. Een leerzame ochtend en een stap in de richting van betere ontwikkelingskansen voor alle kinderen met laaggeletterde ouders! 

Wist je dat de GGD Zaanstreek-Waterland ook een filmpje maakte? Klik hier om dat te bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=QcDV-wdQORQ&t=2s

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK