Reactie Stichting Lezen & Schrijven op plannen kabinet voor individuele leerbudgetten: betrek de laaggeletterden

Op maandag 3 juni verscheen de Kamerbrief ‘Voortgang individuele leerbudgetten’. Daarin schrijft het kabinet over het vervangen van de fiscale regeling aftrek scholingsuitgaven door een individueel leerbudget: Stimulans Arbeidspositie (STAP). Met dat budget wil het kabinet mensen stimuleren meer zelf regie te nemen op hun loopbaan. Stichting Lezen & Schrijven is blij met het voornemen van de ministers Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om de mogelijkheden te verruimen voor mensen om zich te ontwikkelen. De stichting roept de ministers op laaggeletterden nadrukkelijk te betrekken bij het realiseren van het STAP-budget.

Leven Lang Ontwikkelen

Door het STAP-budget kunnen mensen hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Stichting Lezen & Schrijven ziet interessante verbanden tussen het recente advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over laaggeletterdheid en de nieuwe plannen van het kabinet op het terrein van Leven Lang Ontwikkelen. Vooral laaggeletterden hebben loopbaan- en scholingsadvies en goed aansluitend beleid van STAP nodig. Er zijn in Nederland bijna twee miljoen laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar die graag ook aan de slag zouden willen met een leerbudget. 

Ontoegankelijk

Onderdeel van STAP is echter een online portal waar iedereen inzicht krijgt in mogelijkheden en rechten. Zo’n online portal is ontoegankelijk voor laaggeletterden en mensen met weinig digitale vaardigheden. Daarom adviseren wij de minister om laaggeletterden niet te benadelen door alleen in te zetten op deze portal. Daardoor wordt de kloof tussen de mensen die meekomen in de maatschappij en mensen die dat niet kunnen juist groter. Wanneer men bij de uitvoering van het individueel leerbudget geen rekening houdt met laaggeletterden, bereiken we een grote en kwetsbare doelgroep nog steeds niet.