ReadSpeaker: Spraaktechnologie met oneindige mogelijkheden

In de wereld van vandaag is veel informatie alleen digitaal te vinden en zijn sommige zaken alleen digitaal te regelen. Ook leren doen we digitaal. Te vaak wordt over het hoofd gezien dat daardoor ook groepen mensen worden uitgesloten. ReadSpeaker streeft naar een inclusieve wereld en ontwikkelt hulpmiddelen om bij te dragen aan een toegankelijke dienstverlening.

Een kleine 20 jaar geleden richtten twee jonge Zweedse ontwikkelaars een spraakbedrijfje op dat zich richtte op het toegankelijker maken van websites. Dat deden ze door er een voorleeshulp aan toe te voegen. Een van die oprichters was visueel beperkt (volledig blind) en gebruikte digitale hulpmiddelen om op het internet te komen. Zij hadden de visie om door middel van een voorleeshulp, het internet toegankelijker te maken. Het wereldwijde web ontwikkelde zich namelijk tot een onuitputtelijke bron van informatie. Daar moet iedereen onbeperkt toegang toe hebben!

ReadSpeaker: Spraaktechnologie met oneindige mogelijkheden

Wat begon als technologie om teksten op websites voor te lezen, is nu uitgegroeid tot software dat bijna alles een stem kan geven. Spraaktechnologie creëert eindeloze nieuwe mogelijkheden.

Voorleeshulp maakt teksten toegankelijk 

De afgelopen jaren is de wereld om ons heen een stuk ingewikkelder geworden. Digitalisering in de zorg, de overheid, het onderwijs en op professioneel vlak zet door. Organisaties communiceren steeds meer digitaal.  

De balies als vraagbaak verdwijnen, en we hebben met z’n allen steeds meer vaardigheden nodig die vroeger niet bestonden. De voorleeshulp kan mensen hierbij helpen. Het maakt al 20 jaar online teksten toegankelijker. Veel verschillende doelgroepen maken hier dagelijks gebruik van, zoals laaggeletterden, anderstaligen, ouderen en mensen met een cognitieve beperking zoals dyslexie.

ReadSpeaker: Spraaktechnologie met oneindige mogelijkheden

Spraaktechnologie kan alles een stem geven

De spraaktechnologie van ReadSpeaker is een hulpmiddel met eindeloze toepassingsmogelijkheden. Denk naast het voorlezen van websites en leerstof bijvoorbeeld aan chatbots, gezondheids- en navigatie-apps, portalen van gemeenten, woningbouwcorporaties en ziekenhuizen, pratende robots en virtuele assistenten. ReadSpeaker biedt op veel gebieden een toegankelijke schakel tussen mens en machine. Joop Heijenrath (CCO ReadSpeaker): “het helpen dichten van de digitale kloof is een van de belangrijkste doelstellingen voor ReadSpeaker en we zijn trots op onze jarenlange samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven die aan dezelfde doelen werkt.” 
 


 

Luisteren terwijl je meeleest

In de loop van de jaren blijkt spraak op veel meer gebieden een toegevoegde waarde te kunnen zijn, bijvoorbeeld bij het leren. Het verklanken van lesmateriaal blijkt een efficiënte manier om de stof tot je te nemen en de leerprestaties te verhogen. Een voorleeshulp helpt mensen die minder goed zijn in het lezen of begrijpen van lesmateriaal. Audio toevoegen aan lesmateriaal stimuleert het lerende deel van het brein. Het zogenaamde bimodale leereffect werkt voor iedereen: het gebruiken van meerdere zintuigen bij het bestuderen van leerstof vergroot de leerprestaties. Informatie die is opgeslagen in de hersenen via meerdere zintuigen, onthoud en reproduceer je beter. Door een voorleeshulp aan lesmateriaal toe te voegen wordt het leren voor veel leerlingen effectiever, maar ook eenvoudiger en prettiger.

Voor meer informatie over voorleeshulpen en het toegankelijker maken van websites, klik hier.

ReadSpeaker: Spraaktechnologie met oneindige mogelijkheden

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK