Recordaantal Voorleeslunches bij zesde editie

Vandaag werd in het kader van Nationale Ouderendag op zo’n honderdvijftig locaties in heel Nederland voorgelezen aan ouderen. Het aantal bibliotheken en zorginstellingen dat jaarlijks meedoet aan de Nationale Voorleeslunch groeit nog steeds.

Dit jaar lazen onder anderen Yvonne Keuls, Erik van Muiswinkel, Humberto Tan, Dionne Stax, Simone Weimans, Lodewijk Asscher en Joris Linssen voor. Ook lazen de burgemeesters van een aantal grote steden voor, waaronder burgemeester Halsema van Amsterdam, burgemeester Marcouch van Arnhem en burgemeester Krikke van Den Haag. Op iedere locatie werd Straatje voorgelezen - een speciaal voor deze gelegenheid door Yvonne Keuls geschreven verhaal.

Recordaantal Voorleeslunches bij zesde editie

De Leescoalitie wil met het organiseren van de Nationale Voorleeslunch laten zien dat voorlezen een prettige en gemakkelijk toe te passen dagbesteding is voor ouderen, die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Het voorlezen van verhalen geeft ontspanning en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. Zo kan het een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren.

Recordaantal Voorleeslunches bij zesde editie

De Voorleeslunch is inmiddels een vast onderdeel in de jaarlijkse programmering van veel bibliotheken en zorginstellingen geworden. Het vormt voor bibliotheken een stimulans om banden met zorginstellingen, lokale politiek en maatschappelijke instellingen te versterken. Talloze burgemeesters, wethouders, scholieren en andere vrijwilligers waren ook dit jaar weer bereid hun medewerking te verlenen. Kijk voor een overzicht van alle Voorleeslunches op www.nationalevoorleeslunch.nl/locaties.

Recordaantal Voorleeslunches bij zesde editie

De Leescoalitie

De Nationale Voorleeslunch is een initiatief van de Leescoalitie, een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, de bibliotheken (Koninklijke Bibliotheek en Vereniging Openbare Bibliotheken), Stichting Lezen & Schrijven en het Literatuurmuseum. Deze landelijke spelers op het gebied van leesbevordering bundelen hun krachten om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen.

Recordaantal Voorleeslunches bij zesde editie