René Karst nieuwe ambassadeur Stichting Lezen & Schrijven

René Karst, één van de meest sympathieke volkszangers in Nederland, is de nieuwe ambassadeur van Stichting Lezen & Schrijven. Karst is onder meer bekend van zijn hit ‘Liever te dik in de kist’. Hij stond de afgelopen jaren regelmatig in het theater om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. De komende jaren zet Karst zich belangeloos in voor Stichting Lezen & Schrijven om de aanpak van laaggeletterdheid nog bekender te maken bij het Nederlandse publiek en in het bijzonder bij de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Onderschat

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij verbergen vaak dat ze grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En daardoor ook met digitale vaardigheden. Dat maakt het moeilijk om mee te komen in de samenleving: online solliciteren, WhatsAppen met vrienden, geldzaken regelen of bijvoorbeeld de dokter begrijpen. Het aantal stijgt jaarlijks door vergrijzing, migratie en jongeren die laaggeletterd de school verlaten. Vaak gaat laaggeletterdheid hand in hand met gezondheidsproblemen, minder kansen op de arbeidsmarkt en schulden. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders het aantal laaggeletterden schatten op 600.000 mensen. Tweederde van de Nederlanders kent geen laaggeletterde. Daarmee wordt het probleem voor de samenleving onderschat. De kloof tussen mensen die meekomen en mensen die achter blijven, wordt groter.

Aanpak

Al vijftien jaar zet Stichting Lezen & Schrijven het onderwerp laaggeletterdheid op de agenda bij politiek en Nederlandse publiek. De stichting biedt training, (les)materiaal, advies en campagnes, deelt kennis en onderzoek en helpt nieuwe projecten starten. In de aanpak van laaggeletterdheid combineert Stichting Lezen & Schrijven lokale, regionale en landelijke samenwerking met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

René Karst, zanger, liedjesschrijver en kersverse ambassadeur Stichting Lezen & Schrijven:

“Het werk van Stichting Lezen & Schrijven ligt mij na aan het hart. Als zanger en schrijver van liedjes kan ik mij geen leven zonder taal voorstellen. Maar er zijn nog zoveel mensen in Nederland die grote moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Stichting Lezen & Schrijven heeft zoveel kennis en zo’n sterk netwerk. Als wij hen helpen, helpen we laaggeletterdheid verminderen én voorkomen.”
 

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven:

“René is een enthousiaste en aardige man. Wij zijn trots op hem als ambassadeur. Hij zet zich al jaren met regelmaat in voor ons om juist laaggeletterden met Nederlands als moedertaal te bereiken. In zijn contacten met laaggeletterden ziet Rene hoe het inhalen van basisvaardigheden hun leven verrijkt. We kijken uit naar de nieuwe activiteiten die we samen gaan ondernemen om aandacht te vragen voor ons werk, zodat íedereen kan meedoen aan de maatschappij.”
 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK