RIVM geeft Voel je goed! de erkenning ‘Goed onderbouwd’

De erkenningscommissie Interventies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft Voel je goed! van Stichting Lezen en Schrijven de erkenning ‘Goed onderbouwd.’ De aanpak richt zich op een gezonder gevoel en gezonder gewicht bij laaggeletterde volwassenen. Met de erkenning geeft het RIVM aan dat de aanpak voldoet aan de gestelde criteria. Eerder bleek al uit wetenschappelijk onderzoek dat Voel je goed! werkt. Door de erkenning zijn interventies die succesvol werken aan gezonde leefstijl extra goed vindbaar voor gemeenten en organisaties. Op taalvoorhetleven.nl staat alle informatie over Voel je goed!
 

Erkenning 

De erkenningscommissie bestaat uit deskundigen uit wetenschap en praktijk. De commissie stelt in haar rapportage van april 2020 dat Voel je goed! een heldere opzet heeft. Laaggeletterden zijn betrokken bij de ontwikkeling. Daardoor heeft de aanpak een mix aan elementen. Voor uitvoerders is er een compleet pakket aan materialen en een goede infrastructuur voor implementatie beschikbaar. De titel ‘Voel je goed!’ koos Stichting Lezen en Schrijven samen met de doelgroep. Daardoor is het heel aansprekend. De commissie geeft als aandachtpunt: de grote afhankelijkheid van lokale randvoorwaarden, zoals het dragen van de kosten en de expertise om subsidies te werven.

Gezonder 

Voel je goed! richt zich op lager opgeleide volwassenen die laaggeletterd zijn en willen werken aan een gezonder gewicht. Het doel van Voel je goed! is dat deelnemers zich gezonder gaan voelen (zowel fysiek als mentaal) en een gezonder gewicht krijgen. Dit wordt bereikt door te werken aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, inclusief taalvaardigheden (in relatie tot gezondheid). Ook draait de aanpak om de beïnvloedende factoren bij voedings- en beweeggedrag. Gedurende zes maanden volgen de deelnemers in totaal 20 lessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. Dit gebeurt in groepjes van ongeveer 4 tot 6 deelnemers. De wekelijkse lessen gaan over gezonder eten en meer bewegen. Ook behandelt de vrijwilliger elementen als motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de verleidelijke eetomgeving. Eén van de lessen is een supermarktrondleiding met een diëtist. Daarnaast begeleidt de diëtist de deelnemers door 4 tot 5 individuele afspraken. 

Wetenschappelijk

Wetenschappelijk onderzoek toonde al eerder aan dat Voel je goed! werkt: na afloop voelen deelnemers zich gezonder en wegen minder. FNO zorg voor kansen, Achmea, Lidl, Ipskamp Printing en Fonds Taal maakt gezonder maken Voel je goed! mogelijk. 

Erkenningscommissie RIVM:
“Er is een uitgebreide en zorgvuldige beschrijving van de aanpak Voel je goed! en bijbehorende activiteiten. Dit is tot in de puntjes verzorgd en biedt nieuwe aanbieders een heel compleet maatwerkpakket.”

Hella, deelnemer:
“Na 54 jaar durf ik eindelijk te zeggen dat ik me goed voel. Ik kookte altijd met potjes en flesjes. Toen ik door de lessen van Voel je goed! leerde wat erin zat, dacht ik: dat doe ik niet meer.”

Geke van Velzen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven: 
“Voel je goed! biedt kansen voor de integrale aanpak van laaggeletterdheid. Het is extra mooi dat Voel je goed! is erkend door het RIVM, op het moment dat gemeenten bezig zijn met het schrijven van hun regioplannen op dit gebied in het kader van het rijksprogramma Tel mee met Taal. Voel je goed! is namelijk een goed voorbeeld van een integrale aanpak rond taal en gezondheid!” 

Relevante documenten:

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK