RIVM geeft Voel je goed! de erkenning ‘Goed onderbouwd’

De erkenningscommissie Interventies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft Voel je goed! van Stichting Lezen en Schrijven de erkenning ‘Goed onderbouwd.’ Voel je goed!, een aanpak die is gericht is op het realiseren van een gezonder gevoel en gewicht bij laaggeletterde volwassenen, voldoet aan de gestelde criteria. “Er is een heel uitgebreide en zorgvuldige beschrijving van de aanpak en bijbehorende activiteiten. Dit is tot in de puntjes verzorgd en biedt nieuwe aanbieders een heel compleet maatwerkpakket.”, aldus de erkenningscommissie. Eerder al bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat Voel je goed! bewezen werkzaam is. Voel je goed! staat op de websitede interventiedatabase Gezond Leven van het RIVM en wordt extra onder de aandacht gebracht door het RIVM. Op deze manier zijn interventies die succesvol werken aan gezonde leefstijl, extra goed vindbaar voor gemeenten en organisaties. 

Heldere opzet, mooie mix aan elementen, compleet pakket aan materialen, goede infrastructuur voor implementatie.

De erkenningscommissie, bestaande uit deskundigen uit wetenschap en praktijk, stelt in haar rapportage van april 2020 dat Voel je goed! een heldere opzet heeft. De interventie is mede ontwikkeld door laaggeletterde experts, waardoor de inhoud een mooie mix aan elementen bevat. Voor nieuwe uitvoerders is er behalve een zeer compleet pakket aan materialen, ook een goede infrastructuur voor implementatie beschikbaar. De titel ‘Voel je goed’ is in samenspraak met de doelgroep gekozen en is daardoor heel aansprekend. Een aandachtspunt is de grote afhankelijkheid van lokale randvoorwaarden, bijvoorbeeld wat betreft het dragen van de kosten en de expertise om subsidies te werven.

Geke van Velzen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven: “Voel je goed! biedt kansen voor de integrale aanpak van laaggeletterdheid. Het is extra mooi dat Voel je goed! is erkend door het RIVM, op het moment dat gemeenten bezig zijn met het schrijven van hun regioplannen op dit gebied in het kader van het rijksprogramma Tel mee met Taal. Voel je goed! is namelijk een goed voorbeeld van een integrale aanpak rond taal en gezondheid!” 

Via Voel je goed! een gezonder gevoel en gewicht voor kwetsbare mensen.

Voel je goed! richt zich op lager opgeleide volwassenen die laaggeletterd zijn en willen werken aan een gezonder gewicht. Het doel van Voel je goed! is dat deelnemers zich gezonder gaan voelen (zowel fysiek als mentaal) en een gezonder gewicht krijgen. Dit wordt bereikt door te werken aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, inclusief taalvaardigheden (in relatie tot gezondheid), en gedragsdeterminanten van voedings- en beweeggedrag. 

Gedurende zes maanden volgen de deelnemers in totaal 20 lessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. Dit gebeurt in groepjes van ongeveer 4-6 deelnemers. De wekelijkse lessen zijn gericht op gezonder eten en meer bewegen en behandelen ook elementen als motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de verleidelijke eetomgeving. Eén van de lessen is een supermarktrondleiding, verzorgd door de diëtist. Daarnaast begeleidt de diëtist de deelnemers door 4-5 consulten ook individueel. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Voel je goed! werkt: na afloop voelen deelnemers zich gezonder en wegen minder. Voel je goed! wordt mogelijk gemaakt door FNO zorg voor kansen, Achmea, Lidl, Ipskamp Printing en Fonds Taal maakt gezonder. Meer informatie is te vinden op www.taalvoorhetleven.nl/projectvoeljegoed.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK