Samen met gemeenten aan de slag om meer laaggeletterden te bereiken

Stichting Lezen & Schrijven heeft op verzoek van het Rijk een aanvraag ingediend om de komende vijf jaar (2020-2024) gemeenten te blijven ondersteunen in hun aanpak van laaggeletterdheid. Een belangrijke stap om samen nog meer laaggeletterden in Nederland te vinden, te motiveren en te scholen.

Wat in 2012 begon met enkele pilots in Nederland om laaggeletterdheid aan te pakken, groeide de afgelopen jaren uit tot een landelijk programma. In dat programma zorgden we er samen met vele partners voor dat ruim 100.000 laaggeletterden aan de slag gingen met een vorm van (taal)scholing. Met behulp van vele professionals en ruim 26.000 vrijwilligers, verbeterden heel veel mensen hun basisvaardigheden en werden ze zelfredzamer, gelukkiger en gezonder.

Gemeente krijgt regierol

De komende jaren zijn de gemeenten aan zet om het initiatief in de aanpak van laaggeletterdheid volledig op zich te nemen. Om deze ambitie te bekrachtigen, tekenden de VNG en het Rijk in de Week van de Alfabetisering gezamenlijk de bestuurlijke afspraken ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland 2020 tot en met 2024’. Stichting Lezen & Schrijven ondersteunt deze mooie ambities van harte. We gaan op onze beurt hard aan de slag om de gemeenten te ondersteunen om deze afspraken in de praktijk te brengen.

Rol van Stichting Lezen & Schrijven

 

Wij gaan gemeenten de komende jaren ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun beleid voor de aanpak van laaggeletterdheid. Een integrale en duurzame aanpak zorgt voor onder meer structurele verbindingen met het sociaal domein, zoals werk, armoede, schulden, zorg en opvoeding. Door deze verbindingen, met daarbij aandacht voor preventie, zorgen we er samen voor dat het aantal laaggeletterden op de lange termijn gaat afnemen. Om het bereik en de effectiviteit te vergroten, zetten we daarnaast in op kennisopbouw, kennisdeling en innovatie. In onze ondersteuning blijven we aandacht vragen voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen, zoals laaggeletterden met Nederlands als eerste taal.

Samen met gemeenten aan de slag om meer laaggeletterden te bereiken

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK