Stemmen = meedoen! Politica’s in gesprek met Utrechtse vrouwen

Dinsdag 7 maart, een dag voor Internationale Vrouwendag, organiseerden Stichting Lezen & Schrijven, ProDemos en de gemeente Utrecht een speciale gespreksavond voor vrouwen. Ruim honderd Utrechtse vrouwen met diverse achtergronden gingen in gesprek met vrouwelijke politici van negen politieke partijen over ambitie, taalvaardigheid en zelfredzaamheid, participatie en de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

Bewustwording, kansen en participatie
De vrouwen van diverse migranten- en vrouwenorganisaties komen vaak bijeen in Buurtcentrum OASE in Utrecht. Er wordt veel gegeten, gedanst en gewerkt. Maar zelden komen er politici om met ze te praten over basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer, participatie en politiek. Voorafgaande aan de gesprekstafels hielden de politici ‘pitches’ van twee minuten waarbij zij vertelden wat hun partij doet voor vrouwen en wat goed kunnen lezen en schrijven voor hen betekent. Aan tafel gingen de deelnemers het gesprek aan met de aangeschoven politica. Waarom zijn zij de politiek ingegaan? Wat drijft ze? Stemmen de deelnemers eigenlijk wel? Wat hebben zij nodig of actief mee te doen in deze maatschappij? Meningen werden geventileerd, ervaringen werden uitgewisseld. Zowel voor de politica als voor de deelnemers was het een inspirerende avond. 

Stemmen = meedoen! Politica’s in gesprek met Utrechtse vrouwen

Rosa Molenaar (50Pus): “Gesprekken die ik voerde waren inspirerend. Wat mij altijd opvalt is dat de mensen zo ontzettend veel weten. Ze weten echt wel waar het over gaat, en wat voor hen belangrijk is!”

Een deelnemer: “Ik heb denk ik al 20 jaar niet meer heb gestemd. Ik vond het maar een pot nat de laatste jaren. Maar dit jaar ga ik weer stemmen! En ik neem mijn familie ook meteen mee.”

Nieuwe inschrijvingen taalcursisten 
Van de 100 aanwezige vrouwen heeft een tiental zich direct ingeschreven voor een taalcursus. Ook  gaven een aantal vrouwen zich ter plekke op als taalvrijwilliger om andere vrouwen te helpen met beter leren lezen en schrijven. Een gespreksleidster: “Twee vrouwen in onze groep wilden alleen maar luisteren. Maar uiteindelijk hebben ze heel actief deelgenomen aan de discussies en hebben zij zich zelfs meteen ingeschreven voor een taalcursus”.

Stemmen = meedoen! Politica’s in gesprek met Utrechtse vrouwen

Vrouwen en laaggeletterdheid
Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen, waaronder veel vrouwen. Vrouwen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen zijn minder goed of niet op de hoogte van de verkiezingsprogramma’s en minder geneigd om te stemmen. Mede hierom heeft Stichting Lezen & Schrijven samen met ProDemos een Verkiezingskrant in gewone taal uitgebracht. Door een gebrek aan deze basisvaardigheden en vaak ook een daarmee samenhangend gebrek aan zelfvertrouwen, komen vrouwen die dat willen moeilijker weer aan het werk. De afstand tot de arbeidsmarkt is groot. Dit is niet goed voor de economische zelfstandigheid van vrouwen. Tijden de gespreksavond was er de mogelijkheid om je ter plekke in te schrijven om te werken aan de lees- en schrijfvaardigheden, of om je op te geven al taalvrijwilliger waarbij je iemand helpt beter te leren lezen en schrijven. “Ik wilde vanavond eigenlijk alleen maar luisteren naar de gesprekken, maar ik heb toch meegedaan. En daarna heb ik mij opgegeven voor een lees- en schrijfcursus, want ik wil graag beter leren schrijven” aldus een deelnemer.

Educatie voor Vrouwen met Ambitie
Stichting Lezen & Schrijven werkt samen met lokale partners aan het programma EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie) om de basisvaardigheden van vrouwen te verbeteren, zodat zij hun arbeidsmarktpositie en daarmee hun kansen op economische zelfstandigheid kunnen vergroten.

Fotografie: Sold!{by So} 

Stemmen = meedoen! Politica’s in gesprek met Utrechtse vrouwen