Taalakkoord Gooi & Vechtstreek ondertekend door 47 organisaties

Op vrijdag 14 juni kwamen 47 gemeenten en maatschappelijke organisaties bij elkaar om hun ambities voor de aanpak laaggeletterdheid in de regio te ondertekenen in het Taalakkoord 2019-2021. Deze organisaties deden hierbij toezeggingen om zich gezamenlijk in te zetten voor alle inwoners uit de regio die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dit doen zij gezamenlijk door o.a. websites en folders aan te passen, medewerkers te scholen in het herkennen van laaggeletterdheid bij hun klanten, te zorgen voor doorverwijzing van klanten naar passend aanbod en door gezamenlijk zorg te dragen voor voldoende (taal)aanbod in de regio. 

Taalakkoord belangrijke sleutel 

Regio Gooi en Vechtstreek initieerde i.s.m. Stichting Lezen & Schrijven het Taalakkoord Gooi & Vechtstreek in 2017. Afgelopen 14 juni is het Taalakkoord verlengd voor de komende twee jaar tot 2021. Fokke Aukema tekende als kersverse adjunct directeur / Manager Programma’s en Innovatie deze dag zijn eerste Taalakkoord namens de Stichting Lezen & Schrijven, gevolgd door de acht gemeenten in de regio en nog 39 maatschappelijke organisaties. Annette Wolthers, regionaal portefeuillehouder en wethouder in Hilversum, wijst op het hogere doel van het Taalakkoord: “We willen dat alle inwoners meedoen in de samenleving en taal is daarbij een belangrijke sleutel”. Lydia de Jong, Rayoncoördinator Stichting Lezen & Schrijven benadrukt dat alle inspanningen van de ondertekenaars samen een beweging in gang zetten. “Apart zijn het kleine acties, maar samen zijn ze van groot belang voor alle inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven en zo maken we het verschil”.  
 

Taalakkoord Gooi & Vechtstreek ondertekend door 47 organisaties

Laaggeletterdheid in Gooi en Vechtstreek 

In regio Gooi en Vechtstreek zijn van de circa 245.000 inwoners zo’n 12.000 mensen onvoldoende (digi)taalvaardig. Dat wil zeggen dat zij niet, of slecht in staat zijn om in het Nederlands geschreven (digitale) informatie te gebruiken in het dagelijks leven. Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid op een groot aantal gebieden doorwerkt. Mensen uit deze doelgroep lopen een groter risico op werkeloosheid en sociaal isolement. Ook zijn ze vatbaarder voor depressies, belanden ze vaker in de criminaliteit en doen ze een groter beroep op medische zorg. Ook hun kinderen lopen deze risico’s. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK