Taallab en ouderbetrokkenheid bij Trinitas Gymnasium

Maandag 18 november organiseerde het Trinitas Gymnasium in Almere een informatie-middag voor ouders van kinderen van het Taallab. Tijdens deze informatiemiddag gaf Stichting Lezen & Schrijven een workshop over de noodzaak van ouderbetrokkenheid.

Taallab en ouderbetrokkenheid bij Trinitas Gymnasium

Het Taallab

Het Taallab is een initiatief van het Trinitas Gymnasium. Het is er voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en voor klas 1 en 2 van het gymnasium zelf. Het is bedoeld voor kinderen die cognitief het vermogen hebben om gymnasium te doen, maar door hun achterstand op het gebied van taal dreigen af te stromen. Onder leiding van een gekwalificeerde docente krijgen deze leerlingen 2 uur per week extra les in de Nederlandse taal.

Ouderbetrokkenheid en taal

De rector van het Trinitas weet hoe belangrijk het is om ook de omgeving van de kinderen bewust te maken van het belang van taal. Te beginnen bij de ouders.
Hij heeft daarom voor de zomervakantie contact gezocht met Stichting Lezen & Schrijven om eens te praten over ouderbetrokkenheid en taal.

Bewustwording

Dit heeft geleid tot een informatiemiddag waarbij de ouders eerst konden kijken bij het Taallab van hun kind en vervolgens in gesprek konden gaan met Stichting Lezen & Schrijven. Hierbij was het vooral de bedoeling om bewustwording te creëren over het belang van taal, maar ook om op te halen waar zij nou behoefte aan hebben. Hierbij gaat het vooral om type taalles en in relatie tot welke onderwerpen. Tijdens deze informatie-middag kwam wethouder Roelie Bosch nog een kijkje nemen bij zowel de workshop als het Taallab. Ze was erg positief over deze integrale aanpak van taalproblematiek.

Samen verder

Stichting Lezen & Schrijven gaat nu met taalaanbieders en de gemeente in gesprek om tot een project te komen, waarbij de ouders van leerlingen van de betrokken basisscholen op hun eigen gewenste manier de taal beter onder de knie kunnen krijgen. Bijkomend effect is dat ouders de communicatie vanuit school ook beter gaan begrijpen. Ook hiervan gaf de rector aan dat hier nog veel te verbeteren valt.
 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK