‘Taaltrajecten versterken positie laaggeletterden op arbeidsmarkt en in samenleving’

Uit een tussenevaluatie uitgevoerd door Maastricht University, in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven, blijkt dat de ondersteuningsaanpak ‘Taal voor het Leven’ een positieve impact heeft op de positie van laaggeletterden in de samenleving, hun positie op de arbeidsmarkt en de mate van leesvaardigheid. Deze taaltrajecten van het programma ‘Taal voor het Leven’ worden sinds 2016 landelijk aangeboden en zijn gericht op alle volwassenen die zoveel moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen dat ze niet goed kunnen functioneren in de maatschappij.

De belangrijkste resultaten op een rij:

  1. Circa 20% tot 30% van de cursisten heeft een betere positie op de arbeidsmarkt.

  2. Circa 45% tot 70% van de deelnemers krijgt een betere plek in de samenleving.

  3. Circa 70% van de cursisten kan zijn of haar taalvaardigheden in de praktijk beter toepassen.

  4. 67% van de deelnemers verbetert zijn of haar leesvaardigheid.

Anneke Jansen, docent van het Taalpunt Zwolle, een van de deelnemende instellingen aan deze impactmeting: “Dagelijks zie ik aan deelnemers én vrijwilligers dat de aanpak van Taal voor het Leven werkt. Die overtuiging zie ik graag met deze cijfers bevestigd!”

Marcel Werkman, Opleidingsmanager van het Alfa-college: “Door te meten kunnen we duidelijk zichtbaar maken wat het effect is van onze gezamenlijke inspanningen. Het is wat ons betreft belangrijk dat er een verband is tussen ingezette middelen en resultaten. Uiteindelijk is iedereen daarmee geholpen en het laat zien dat we op de goede weg zitten.

Positie op de arbeidsmarkt versterkt
De tussenevaluatie toont aan dat 20% tot 30% van de deelnemers, na het afronden van het taaltraject, actiever op de arbeidsmarkt is dan voor het taaltraject. Er is een verbetering te zien van alle mogelijke posities op de arbeidsmarkt zoals: het hebben van een baan of beter functioneren in een bestaande baan, stage lopen, actiever naar werk zoeken en het hebben van een betaalde baan met begeleiding of het beter functioneren in een betaalde baan met begeleiding.

Positie in de samenleving verbeterd
Veel deelnemers van taaltrajecten (45% tot 70%) ervaren een versterking van hun positie in de samenleving. Ze zijn assertiever geworden, ontmoeten meer mensen en ondernemen meer. Met name de toepassing van taalvaardigheden in het dagelijks leven is onder een groot aantal deelnemers (70%) gestegen.

Lia Trum, eigenaar van Tornante Trainingen uit Rotterdam, een van de organisaties die heeft deelgenomen aan de impactmeting, reageert: “Wat goed om te zien dat de trajecten van Taal voor het Leven bijdragen aan een samenleving waarin meer mensen participeren! Ik ben heel blij met deze positieve uitkomst.”

Taal voor het Leven
Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties met het organiseren van taalscholing voor mensen die laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer. De hulp varieert van het opzetten van lokale en regionale netwerken en advies tot het ondersteunen via concrete instrumenten als Taalmeter, les- en trainingsmaterialen voor cursisten, vrijwilligers en professionals. Het ondersteuningsprogramma is een onderdeel van het driejarige actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ van de ministeries OCW, SZW en VWS en is in 2016 gestart. 

Gerard Suijkerbuijk, afdelingsmanager bij Kellebeek College (onderdeel van ROC West-Brabant), een school die meedoet met de volgende ronde van deze impactmeting: “Het is verheugend om te lezen dat de resultaten van de trajecten “Taal voor het Leven” een groot positief effect hebben op de sociale inclusie. Onderwijsprogramma’s voor laaggeletterden hebben dus wel degelijk effect. Wat is er mooier dan mensen die op achterstand staan vooruit te kunnen helpen zodat ze beter mee kunnen doen in onze complexe maatschappij!” 

Voor meer gedetaileerde informatie, zie bijlage.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK