U kunt op ons rekenen

Op 10 september kwamen professionals en vrijwilligers in Zierikzee bij elkaar om verhalen op te halen en ideeën uit te wisselen over het bereiken van NT1-ers die moeite hebben met lezen en schrijven. De bijeenkomst werd georganiseerd door de samenwerkingspartners van het project ‘U kunt op ons rekenen’.

In dit project staat de integrale schuldpreventie voor inwoners met lage taal- en/of rekenvaardigheden op Schouwen-Duiveland centraal; Wat is voor deze groep mensen de beste manier om financiële- en basisvaardigheden te vergroten? Het uiteindelijke doel is om de financiële gezondheid en zelfredzaamheid structureel te versterken.

Ingewikkeld om de juiste mensen te bereiken

Er is momenteel een succesvol postcafé in Zierikzee, er zijn veel bezoekers, maar er komen nauwelijks mensen waarvan Nederlands de moedertaal is, de zogenaamde ‘NT1-ers’. De centrale vraag voor de bijeenkomst op 10 september was dan ook: Waarom is het zo lastig om NT1-ers die moeite hebben met lezen en schrijven te bereiken?

Evelyn van Boven, Taalregisseur in Zeeland en betrokken bij dit project vanuit Stichting Lezen & Schrijven, vertelt over het verloop van de middag: “Voor de pauze hebben we vooral verhalen en ervaringen over dit vraagstuk opgehaald. Diny, één van onze Zeeuwse Taalambassadeurs, was ook aanwezig. Het verhaal van Diny maakte veel indruk en gaf meer inzicht in wat er leeft onder mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.”

Noodzaak

Diny ging pas terug naar school toen er een noodzaak was. Op haar werk kon ze kwaliteitscontroleur worden en moest ze formulieren gaan invullen. Dat kon ze niet, maar ze wilde toch graag de beter betaalde baan. Toen is ze toch teruggegaan naar school en heeft ze op haar werk bekend gemaakt dat ze moeite had met lezen en schrijven. Haar verhaal maakte veel indruk en het leerde ons ook dat er soms eerst iets in het leven van laaggeletterden moet gebeuren, waardoor het verbeteren van de basisvaardigheden een noodzaak wordt.

Mooie ideeën

Na de pauze werden ideeën met elkaar uitgewisseld over hoe we de NT1-er kunnen vinden. Wat bijvoorbeeld naar voren kwam is dat er in Zeeland meer publiciteit aan het onderwerp gegeven zou moeten worden. Daarnaast zei één van de deelnemers: “Ik zou heel graag meer verhalen van ervaringsdeskundigen zoals Diny willen horen, dat vind ik erg leerzaam en levert mij meer op dan een training gespreksvaardigheden.”

Heleen van Doeselaar van het Leger des Heils gaf aan dat je ‘er gewoon tussen moet gaan zitten’. Zij was bij een koffie-inloop van het Leger des Heils aangeschoven en vertelde daar over haar werkzaamheden rondom laaggeletterdheid. Na afloop kwam er een oudere dame achter haar staan en zei: “Ik wil heel graag leren om mijn kleindochter een briefje te leren schrijven.” Blijkbaar voelde de bezoekster zich veilig genoeg om tegen Heleen te zeggen wat ze wilde leren.

Opbrengst

De bijeenkomst leverde geen panklare oplossing, maar gaf wel veel aanknopingspunten voor de samenwerkingspartners om verder mee aan de slag te gaan. Bibliotheek Oosterschelde, Taalhuis Schouwen-Duiveland en SMWO-Schouwen-Duiveland zetten samen de schouders eronder. In de projectgroep worden de ideeën verder uitgewerkt en mogelijke oplossingen uitgeprobeerd. Het enthousiasme is groot, al met al een mooie middag met veel positieve energie!

Contact

Wil je meer weten of heb je ideeën hierover? Neem dan contact op met Taalregisseur Evelyn van Boven, evelynvanboven@lezenenschrijven.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK