Uitnodiging seminars ‘Lezen ≠ Begrijpen’

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met een beperkte leesvaardigheid geen communicatieve hindernissen meer ervaren in de contacten met (financiële) instanties en organisaties? Die vraag staat centraal in de praktische seminars ‘Lezen ≠ Begrijpen’ over de invloed van beperkte leesvaardigheid op het omgaan met financiële problemen.

De seminars vloeien voort uit het onderzoeksproject ‘Lezen ≠ Begrijpen’ van Syncasso, Kredietbank Nederland, Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Lezen & Schrijven. Het is een unieke kans voor politici, beleidsmakers, schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders om de nieuwste ontwikkelingen over dit onderwerp te bespreken en te delen. De onderzoekers lichten de resultaten van het onderzoeksproject toe, ervaringsdeskundigen komen aan het woord en in een workshop gaat u praktisch met het onderwerp aan de slag.

De toegang tot de seminars is gratis. Wilt u zich wel aanmelden via de website van Lezen ≠ Begrijpen? U vindt daar ook het volledige programma.

  • Dinsdag 15 januari 2019 in Leeuwarden (NHL Stenden)
  • Dinsdag 22 januari 2019 in Breda (Avans)
  • Donderdag 24 januari 2019 in Zwolle (Windesheim)
  • Donderdag 31 januari 2019 in Utrecht (Hogeschool Utrecht)
  • Donderdag 7 maart 2019 in Rotterdam (InHolland)

Uitkomsten onderzoek

Een op de zes Nederlanders is laaggeletterd en heeft moeite de communicatie van (financiële) organisaties te lezen en te begrijpen. Maar onder mensen met financiële problemen komt beperkte leesvaardigheid nog veel vaker voor.

Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoeksproject ‘Lezen ≠ Begrijpen’ van samenwerkingspartners Syncasso Gerechtsdeurwaarders, Kredietbank Nederland, Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Lezen & Schrijven. 50,3% van de deelnemers aan het onderzoek – klanten van Kredietbank Nederland en Syncasso Gerechtsdeurwaarders – kreeg de indicatie ‘laaggeletterdheid’, tegenover het landelijk gemiddelde van 18%.

Meer informatie over het project vindt u op de website van Lezen ≠ Begrijpen.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK