VNG: Aandacht voor laaggeletterdheid in ruime helft coalitieakkoorden

Op 21 maart 2018 waren er in 335 gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. Voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) was dit aanleiding om alle akkoorden die zijn gesloten na de verkiezingen te analyseren. In 57 procent van de akkoorden wordt aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Het rapport 'Highlights coalitieakkoorden 2018' verscheen vorige week.

Taal en laaggeletterdheid als onderwerp komt in een substantieel deel van de akkoorden voor: alleen het woord 'taal' in 154 en alleen het woord ‘laaggeletterdheid’ in 193 van de 336 akkoorden. Taal wordt gezien als instrument of voorwaarde voor talloze andere vraagstukken. Goede taalbeheersing is van belang om mee te komen op school, om achterstanden tussen inwonersgroepen te verkleinen, om als nieuwkomer te integreren en om als werkloze aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Aardig is dat veel gemeenten voor zichzelf hier ook een duidelijke opdracht zien weggelegd. Almere streeft ernaar te communiceren “in duidelijke en begrijpelijke taal voor iedereen”, wat in andere bewoordingen ook Lochem, Heerlen, Steenbergen en Alphen aan den Rijn aangeven. Ook intern, in het kader van bestuursstijl en bestuurscultuur, zien gemeenten begrijpelijke taal als middel voor goede communicatie. Wormerland: “de communicatie wordt verbeterd met begrijpelijke taal, compacte en heldere samenvattingen, raadsvoorstellen die meer begrijpelijk en toegespitst zijn op het besluit dat gevraagd wordt”. Dat neemt niet weg dat het woord ‘taal’ vooral voorkomt in de context van laaggeletterdheid bij zowel gevestigde Nederlanders als nieuwkomers. De gemeente Noordoostpolder zet in op stages van nieuwkomers bij organisaties en bedrijven. Voorschoten, Waddinxveen en Heerlen zetten actief in op laaggeletterdheid, de eerste door een actieplan op te stellen “dat aansluit bij het regionale convenant tegen laaggeletterdheid”, de tweede door in haar gemeente eerst “aard en omvang ervan te onderzoeken” en de derde door met oog op uitstroom uit de bijstand gerichte taaltrajecten aan te bieden “al dan niet afgestemd met potentiële werkgevers”. Middelburg en Twenterand tot slot hebben het akkoord ook in een aparte versie voor laaggeletterden beschikbaar.

Rapport

Naar het rapport 'Highlights coalitieakkoorden 2018' >